Zadania ośrodka doskonalenia nauczycieli

Autor: STABILO

Stanowisko nauczyciela to stanowisko bardzo istotne i potrzebne. Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, gdyż to szczególnie od pedagogów zależy poziom edukacji młodzieży, a co za tym idzie przyszłość społeczeństw.

Osoby te powinny więc mieć odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji, jak również posiadać niezbędną wiedzę i zdolności.

Oczekuje się więc, by pracownicy oświaty nie tylko wykonywali swój zawód poprzez nauczanie dzieci, ale także sami się kształcili, stale podnosili swoje umiejętności. W tym celu organizuje się specjalne kursy dla nauczycieli, prowadzone przez wyspecjalizowane organy w różnych miastach, choć najpopularniejsze są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie. Kursy takie mogą odbywać się metodą tradycyjną, jak również za pośrednictwem sieci.

Czyżby nasza najnowsza publikacja (http://super-edu.pl/korepetycje) podoba Ci się tak bardzo, że pragniesz przeczytać inne? To fantastycznie! W takim razie zapraszamy na świeżą stronę.

niewątpliwym tych ostatnich jest możliwość kształcenia się we własnym domu, co obecnie bywa niezwykle pożądanym czynnikiem. Tematyka takich kursów jest bardzo szeroka, obejmuje właściwie wszystkie umiejętności potrzebne w pracy z młodzieżą.

Na prezentowanej stronie znajdują się atrakcyjne informacje, jednak sprawdź także dodatkowe tematyczne wątki (http://www.tablicowo24.pl/kategorie/potykacze/), ponieważ one również z pewnością Cię zaciekawią.

Dokształcanie nauczycieli dzieli się na trzy podstawowe etapy: pierwszy, polegający na przygotowaniu przyszłego nauczyciela do podjęcia nauczania w szkole; drugi, czyli wspieranie młodego pedagoga w początkach pracy oraz trzeci – stałe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji w czasie zatrudnienia.

Instytucje zajmujące się kształceniem pracowników oświaty

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Najważniejszą organizacją powołaną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli z. W Polsce są 43 placówki tego typu, można je znaleźć w każdej większej miejscowości, a zarządza nimi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajmują się organizowaniem kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pedagogów i nie tylko. Większość z tych instytucji dysponuje własną biblioteką (w tym często biblioteką cyfrową), zajmuje się także wydawaniem publikacji wydawnictw ciągłych, opracowywaniem programów nauczania dla danego przedmiotu szkolnego itd. Kolejną z form urządzanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, kierowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, a więc dla pedagogów, uczniów, rodziców uczniów oraz przedstawicieli szkół poszczególnych szczebli.