Kontrola urzędowa normy ISO 9001:2015 – streszczenie zmian. Czy cokolwiek się odmieniło?

Obecnie po raz czwarty realizowana jest rewizja normy ISO 9001, na adekwatność z jaką certyfikowanych jest ponad 1,1 mln instytucji na całym świecie. W Polsce w posiadaniu certyfikatu ISO 9001 jest aż 10 110 tys. instytucji. Od roku 2012 międzynarodowy Komitet Techniczny wykonuje pracę nad kolejną, kompleksową rewizją standardu.

Oczekuje się potężnych zmian zawartości standardu, w porównaniu z wcześniejszym dostrojeniem normy w roku 2008. Rewizja prowadzi się nowym, dostosowanym projektem dla nadchodzących norm zarządzania organizmami ISO: stowarzyszony tekst, wspólna budowa i nomenklatura. Harmonizacja otwiera tym samym śmiałe możliwości konsolidacji systemów.

certyfikat iso

Autor: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Źródło: http://www.flickr.com

Obiektem wprowadzenia zmian jest utworzenie standardu życzliwego dla użytkowników i przystosowanego do wymagań współczesnego globalnego biznesu. Z jednej strony naczelny projekt nowego wydania normy proponuje organizacjom większą elastyczność w projektowaniu zarządzania, z pozostałej zaś strony żąda dynamicznego zaadaptowania się do zmian w organizacji i jej otoczenia. Norma ISO 9001:2015 ma za cel dostosowanie wymagań kanonu do zmieniających się warunków w raz za razem bardziej dynamicznym świecie interesu, a symultanicznie utworzenie standardu przyjacielskiego dla użytkowników – !.

Wobec tego, stosowanie zintegrowanych systemów zarządzania powinno być łatwiejsze dla organizacji.https://www.eena.pl/aktualne-oferty-pracy-w-holandii.html eena.plKonstrukcja standardu pozostała zmieniona tak, by była ogółem dopasowana do przystosowanej struktury używanej we wszystkich normach dotyczących systemów zarządzania. Projekt popiera również system rządzenia w przykrojeniu się do aktualnych wyzwań stawianych organizacjom przez współczesne otoczenie biznesu.

Punktem wyjścia dla wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 będzie definicja jego zakresu. W celu ścisłego określenia zakresu, instytucja powinna wziąć pod uwagę stosunki, zainteresowane strony oraz proponowane produkty i usługi. Konstytuowany zakres należy uwiecznić wskazując na to, które produkty i świadczenia są objęte Systemem Zarządzania Jakością oraz uzasadnienie przypadków, w których wymaganie normy nie mogą być zastosowane (akademiaecoms.pl/szkolenia/).

Zaintrygował Cię ten artykuł? Jeśli tak, to bez wahania zobacz, co się znajduje w ofercie (http://www.super-edu.pl/korepetycje), która tyczy się podobnej problematyki.

Braku ewentualności zastosowania autorytatywnych wymagań nie należy jednakże mylić z obecnym wyłączaniem punktów normy z obszaru Systemu Zarządzania Jakością.