Do czego odnosi się metodyka prince2? Jakiego typu firmy mogą z niej skorzystać? Kiedy jest najbardziej opłacalna?

Metodyka prince2 to nowsza i bardziej zaawansowana wersja prince, która powstała w 1989 roku i została stworzona w oparciu o metodykę PROMPT. Prince2 oficjalnie został przedstawiony w Londynie w 1996 roku, metodyka ta jest obecnie wykorzystywana jednocześnie przez duże światowe firmy, lecz również mniejsze firmy usługowe. Najprościej ujmując, prince2 wyjaśnia “co” i “dlaczego” zostało wykonane w projekcie, nie daje jednak odpowiedzi “jak” to zostało zrobione.

szkolenie do egzaminu prince2

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

Umożliwia rozdzielenie projektu na bardziej małe i bardziej proste do zarządzania elementy. Pozwala na używanie szerokiego asortymentu specjalności a także działań, które są wymagane przy realizacji projektu. Chodzi tu najbardziej o sprawy typowo biznesowe, poczynając od powodów, dla których projekt zaczęto tworzyć, kończąc na jego zamknięciu. Ta metodyka wyróżnia etapy specjalistyczne albo techniczne, jakie są powiązane z tworzeniem produktu, a także etapy zarządcze, które występują jeden po drugim i pozwalają na lepsze sterowanie projektem, a jednocześnie minimalizują ryzyko, że coś się może nie udać.

Czyżbyś chciał mieć dużo wiadomości na ów interesujący temat? Szukasz faktów? Zatem kliknij, aby przeczytać (https://kancelariajtt.pl/odszkodowanie-i-zadoscuczynienie-szczecin/) – nowe wpisy oczekują na Ciebie.

Metodyka tego rodzaju stosuje technikę zaplanowania działań, raportowanie o wykorzystaniu zasobów oraz planowanie jakości. Podstawą planowania jest identyfikacja i definiowanie niezbędnych produktów, a dopiero później możemy analizować pracę. Prince2 (następna strona) rzeczywiście rozróżnia osiem procesów, które są decydujące o powodzeniu projektu i definiuje, kto jest za nie odpowiedzialny. Każdy z procesów ma mechanizmy, jakie zapewniają jakość. Metodyka prince2 dzieli bieżące zarządzanie projektem, za które odpowiada kierownik projektu, od decyzji strategicznych, za jakie zaś odpowiada specjalnie powoływany w takim celu komitet sterujący.

egzamin prince2

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com

Perfekcyjnie definiuje role w zarządzaniu projektem, podział obowiązków i odpowiedzialności. Definiuje relacje z pozostałymi rolami w projekcie, nie prowadzi do ich pomieszania. Prince2, to także procedury postępowania w awaryjnych sytuacjach – . Pozwala więc to na pełną kontrolę nad wprowadzanymi zmianami. Metoda takiego typu

w celu kontrolowania postępowania w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania, które zorientowane są na produktach, wspomagane to jest przez raporty. Umożliwia to na zmiany planów, albo podejmowanie|lub podejmowanie najwłaściwszych korygujących działań.