Jak odbywa się sprawa w sądzie i czemu dobrze powierzyć prawnikowi przeprowadzenie postępowania sądowego?

Dlaczego warto powierzyć prawnikowi prowadzenie postępowania w sądzie? Nie każdy z procesów wymaga uczestnictwa prawnika w charakterze pełnomocnika. Jest parę postępowań, które z uwagi na niezbyt zawiły charakter nie wymagają jego uczestnictwa. Przynależy do nich np. sprawa o potwierdzenie nabycia spadku. Oczywiście, od tego rodzaju zasady bywają wyjątki. Adwokat będzie konieczny w sprawach cywilnych (na przykład o alimenty), w postępowaniach rodzinnych, a z pewnością w gospodarczych.

radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com

Asysta radcy prawnego, jak radca prawny Wrocław, w sprawach sądowych polega na substytuowaniu reprezentowanej przez prawnika strony procesu a co więcej realizowaniu za nią przedsięwzięć które mają związek z przygotowywaniem różnorodnej korespondencji procesowej (pozwu, skarg i innych wniosków) i – co najistotniejsze – adwokat bierze aktywny udział w rozprawie, zadaje pytania stronom (przeczytaj tutaj). W tym miejscu na adnotację zasługuje również to, iż poczynając od 5 maja 2012 roku zmieniły się przepisy kodeksu cywilnego.

Nakładają one obecnie na uczestników postępowania nowe, w większym stopniu restrykcyjne powinności, do jakich należy zaprezentowanie w pozwie jak też odpowiedzi na pozew każdych stwierdzeń, a również wniosków dowodowych, pod rygorem anulowania spóźnionych stwierdzeń, a także wniosków dowodowych, no chyba iż uczestnik uprawdopodobni, iż nie zgłosił ich w pozwie albo tego typu piśmie przygotowawczym bez swej winy lub, iż uwzględnienie tych stwierdzeń jak także dowodów nie wywoła zwłoki w zidentyfikowaniu przedmiotu postępowania. Trzeba również zaznaczyć, iż z uwagi na zaistniałe zmiany udział prawnika w przebiegu pierwszej instancji jest bardzo istotny właśnie przez potrzebę realizacji w sposób zupełny postępowania dowodowego.

komornik

Jak mamy ograniczone możliwości pieniężne to zawsze zalecane jest wzięcie adwokata, na przykład z kancelaria Wrocław do udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do wykreślenia apelacji lub kontrakcji na nią (). Warto też zaakcentować, że koszty udziału radcy prawnego w procesie będą, właściwie jak zawsze, zwracane przez stronę przegraną na podstawie stosownego orzeczenia. Sąd jest w stanie też zwolnić strony postępowania z opłat sądowych jeśli ich sytuacja materialna to uzasadnia.

Z przyjemnością zalecamy te informacje do poczytania. Znajduje się tutaj dużo cennych wskazówek, jakie warto wprowadzić w swoim życiu.

I tak to może wyglądać, choć temat wydaje się zawiły to jednak warto się nim zainteresować, być może przyda się w przyszłości.