Na czym polega odpowiedzialność cywilna doktora? Przydatne wiadomości

Każdy lekarz, niezależnie od tego którą profesję wykonuje, zdoła wziąć odpowiedzialność cywilną oraz prawną za błędy w sztuce medycznej, jakie zostały spowodowane jego własnymi działaniami. Niekiedy odpowiedzialność taką zdoła ponieść także za błędy personelu medycznego. Odpowiedzialność prawna oraz cywilna lekarza wynika z wielu różnorodnych regulaminów, przykładowo z prawa karnego lub też z ustawy o zawodzie doktora.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na rekompensacie majątkowej za szkody i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na rezultat uczynionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za stratę ma zwłaszcza znaczenie kompensacyjne, co znaczy, iż posiada na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu cielesnym lub psychicznym pacjenta. O ile chory orzeknie popełnienie błędu leczniczego, zdoła wystąpić o rentę, jednorazowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne względem lekarza czy też danego szpitala.

Doktor ponosi odpowiedzialność cywilną jeśli wyrządził uczynek niezgodny z prawem, a także jeśli nie wykonał dobrze swoich obowiązków, co przywiodło do zaniedbania oraz do popełnienia błędu leczniczego. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, natomiast w drugim z odpowiedzialnością kontraktową. Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wtedy chory ma upoważnienie dochodzić wyrównania strat od lekarza. W wypadku odpowiedzialności kontraktowej, pacjent musi dowieść, iż odniósł szkodę z winy lekarza wskutek nie wywiązania się przez doktora z umowy zawartej z pacjentem.

Bez wątpliwości wskazane jest znać swoje prawa, bowiem każdy z nas korzysta z usług leczniczych. Bez względu na to, czy chodzi o bytność w szpitalu, leczenie albo wizytę lekarską – powinniśmy wiedzieć, że lekarza obowiązuje odpowiedzialność zawodowa lekarza oraz w przypadku popełnienia przez niego błędu lekarskiego albo nie wywiązania się ze swych obowiązków, mamy prawo dochodzić zadośćuczynienia.

Zaintrygował Cię niniejszy tekst? Jeżeli tak, to bez wahania sprawdź, co jest w ofercie (http://kancelaria-skonieczny.pl/zespol-kancelarii/), która dotyczy tej samej kwestii.

Wskazane jest wiedzieć, że jeżeli korzystamy z usług doktora na NFZ, to wtedy odpowiedzialność za popełnione błędy medyczne ponosi pracodawca, inaczej ZOZ.