Instruktaże dla pracowników – potrzebne informacje

Przeprowadzenie szkolenia BHP przez chlebodawcę to jego zadanie nie tylko przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracobiorcę. Jest ono ważne jedynie przez jakiś czas. Podstawę prawną omawianego obowiązku pracodawcy stanowią regulacje rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. Na ich gruncie musi on umożliwić pracownikom odbycie instruktażu tyczącego się BHP. Dotyczy to wszystkich pracobiorców zatrudnionych na posadach robotniczych, administracyjno-biurowych i tzw. kadry kierowniczej – niezależnie od wykonywanych przez nich działań.

specjalne przeszkolenie

Autor: OknoPlus
Źródło: OknoPlus
Czym jest szkolenie BHP? Występują różne rodzaje szkoleń BHP. Są to: szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na stanowisku pracy, szkolenie okresowe.

Ciekawi Cię omawiany materiał? Jeżeli tak, to bez zwłoki kliknij tutaj – ta nasza strona (http://www.visaandwork.com/zezwolenie-na-prace/) publikuje pokrewną tematykę.

Treść instruktaży różni się w zależności od posady pracowników, stąd instruktaże stanowiskowe jak też szkolenia okresowe przeprowadzane są oddzielnie dla różnorodnych grup pracobiorców oraz w różnych terminach od chwili zatrudnienia. W trakcie odbywania szkolenia ogólnego obecni mogą być jednakże pracownicy należący do różnych grup stanowisk.

Organizowane co jakiś czas szkolenia BHP w Łodzi posiadają za zadanie zapoznać pracobiorców z najnowszymi informacjami dotyczącymi BHP, jak również przypomnienie im najistotniejszych spraw. Konieczne jest ich odbycie przez: jednostki będące chlebodawcami oraz inne jednostki kierujące pracownikami, w szczególności kierowników oraz mistrzów, pracobiorców zatrudnionych na posadach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, budowniczych maszyn a także innych urządzeń technicznych, organizatorów produkcji, pracowników administracyjno-biurowych i pozostałych nie wyszczególnionych w pozostałych punktach, których zakres pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne.

na szkoleniu BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Czas pierwszego szkolenia okresowego osób przynależących do kadry kierowniczej realizowane jest w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy na danym stanowisku. W wypadku ludzi zaangażowanych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracobiorców administracyjno-biurowych pierwszy kurs (kurs na koparke opole) periodyczny przeprowadzany jest w przeciągu 12 miesięcy od chwili zatrudnienia. Ustalenia częstotliwości i czasu trwania kolejnych szkoleń okresowych dokonuje pracodawca po konsultacji z pracobiorcami albo ich przedstawicielami.