Wdrażanie SCC w firmie

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia bezustannie analizuje się bilans zysków i strat tego posunięcia. Nie da się ukryć, że wypada on optymistycznie. Nasz kraj wiele zyskał, od momentu w którym staliśmy się państwem członkowskim wspólnoty.

spotkanie firmowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba wspomnieć, iż Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najlepiej wykorzystują środki unijne. Zauważalna jest tutaj kreatywność polskich przedsiębiorców i świadomość, w jakim miejscu i w jakim celu spożytkować unijne pieniądze. Dzięki nim sporo osób może zrealizować marzenia o własnej firmie tudzież rozwinąć już posiadany biznes. Dotacje unijne to pomoc dla osób, które chciałyby powołać do życia własną firmę lub chcą modernizacji już istniejącego biznesu, jednak nie posiadają odpowiednich funduszy. Korzystanie z pomocy oferowanej przez Unię Europejską bezsprzecznie widocznie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej postrzegania na rynku. Polskie firmy coraz częściej decydują się na pracę w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że w owych państwach nadal jest popyt na zawody techniczne, np. spawaczy – badania penetracyjne (zobacz tu).

więcej info

Źródło: flickr.com
Od rodzimych firm nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na podjęcie pracy, a procedury nie są tak skomplikowane jak kiedyś, mimo wszystko stale firmy są w obowiązku spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kompetencji, znajomości języka, i prezentowanych certyfikatów. Jednym z najczęściej wymaganych jest certyfikat SCC. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze szczególnie niebezpiecznym, np. prace na wysokościach, prace budowlano-remontowe powinny zapewnić personelowi certyfikat bezpieczeństwa SCC. Z czym związany jest ten termin? Certyfikat SCC to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Certyfikat ten mile widziany jest przede wszystkim w Holandii, Anglii oraz Niemczech.
Certyfikaty podnoszą szansę przedsiębiorstwa na zdobycie intratnego kontraktu w krajach Unii Europejskiej, albowiem zleceniodawcom z UN dużo dobrego mówią o danym wykonawcy. Są niczym identyfikator.