Wdrażanie SCC w firmie

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia bezustannie analizuje się bilans zysków i strat tego posunięcia. Nie da się ukryć, że wypada on optymistycznie. Nasz kraj wiele zyskał, od momentu w którym staliśmy się państwem członkowskim wspólnoty.

spotkanie firmowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba wspomnieć, iż Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najlepiej wykorzystują środki unijne. Zauważalna jest tutaj kreatywność polskich przedsiębiorców i świadomość, w jakim miejscu i w jakim celu spożytkować unijne pieniądze. Dzięki nim sporo osób może zrealizować marzenia o własnej firmie tudzież rozwinąć już posiadany biznes.

Zaciekawił Cię taki artykuł? Zobacz i sprawdź kalkulator umowa zlecenie październik 2020 teraz, tutaj jest coś, co z pewnością też będzie równie ciekawe.

Dotacje unijne to pomoc dla osób, które chciałyby powołać do życia własną firmę lub chcą modernizacji już istniejącego biznesu, jednak nie posiadają odpowiednich funduszy. Korzystanie z pomocy oferowanej przez Unię Europejską bezsprzecznie widocznie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej postrzegania na rynku. Polskie firmy coraz częściej decydują się na pracę w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że w owych państwach nadal jest popyt na zawody techniczne, np. spawaczy – badania penetracyjne (zobacz tu).

więcej info

Źródło: flickr.com
Od rodzimych firm nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na podjęcie pracy, a procedury nie są tak skomplikowane jak kiedyś, mimo wszystko stale firmy są w obowiązku spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kompetencji, znajomości języka, i prezentowanych certyfikatów. Jednym z najczęściej wymaganych jest certyfikat SCC. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze szczególnie niebezpiecznym, np. prace na wysokościach, prace budowlano-remontowe powinny zapewnić personelowi certyfikat bezpieczeństwa SCC. Z czym związany jest ten termin? Certyfikat SCC to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Certyfikat ten mile widziany jest przede wszystkim w Holandii, Anglii oraz Niemczech.
Certyfikaty podnoszą szansę przedsiębiorstwa na zdobycie intratnego kontraktu w krajach Unii Europejskiej, albowiem zleceniodawcom z UN dużo dobrego mówią o danym wykonawcy. Są niczym identyfikator.