Na jakie rodzaje dzielimy faktoring i dla jakich osób jest to najlepsze rozwiązanie?

Cieszy się on w Polsce coraz większą renomą. Jest to idealne wyjście dla podmiotów, które mają partnerów biznesowych zwlekających z płatnościami za faktury albo są całkiem niewypłacalni.

pieniędzy

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności od faktoranta, z tytułu sprzedawanych towarów lub świadczeń. Polega on na skupowaniu tylko tych należności, których nie minął jeszcze okres płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, biznesmen w szybki sposób może otrzymać zapłatę za sprzedane towary albo świadczenia. Dzięki temu zachowana jest w firmie płynność finansowa. Redukuje też ryzyko powiązane z nieterminowym opłacaniem zobowiązań ze strony kontrahenta. W faktoringowych transakcjach moglibyśmy wyróżnić trzech uczestników tego typu transakcji. Jest to faktor, którym zwykle jest bank albo instytucja zajmująca się wykupem zobowiązań biznesmena. Zajmuje się też pełną obsługą takiej wierzytelności.

Interesujesz się tym zagadnieniem? Czytaj zatem dalej (https://wojtaszak.komornik.pl/) o tym wątku w następnym artykule, który dla Ciebie opracowaliśmy. Sądzimy, że Ci się podoba.

Stroną transakcji faktoringowej jest również faktorant. Jest to biznesmen, który swe wierzytelności przekazuje firmie faktoringowej. Uzyskuje w taki sposób szybką należność za wykonaną czynność albo sprzedany produkt. Trzecią stroną transakcji faktoringowej jest wierzyciel faktoringowy, który jest kontrahentem faktoranta. Jest on zobowiązany do zapłaty ustalonej kwoty za otrzymaną fakturę za nabyty produkt albo usługę.

faktoring

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring można rozdzielić na właściwy oraz niewłaściwy. Faktoring właściwy polega na kupieniu zobowiązań kupieckich faktoranta razem z ryzykiem powiązanym z jego niewypłacalnością. Tu to faktor pobiera należności od dłużnika. Faktoring niewłaściwy jest to wykupienie wierzytelności kupieckich jednak bez ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika.

Gdy dłużnik nie spłaci należności, obowiązek taki przechodzi na faktoranta. Będzie on musiał pokryć należność wobec faktora, nie będzie natomiast robił tego dłużnik. Przedsiębiorca będzie mógł później na swoją rękę dochodzić swych praw względem wierzyciela.