Analiza fundamentalna, czyli co?

Będąc inwestorem giełdowym, można korzystać z rozmaitych narzędzi, pomagających przewidzieć zachowania inwestorów oraz kształtowanie się cen instrumentów finansowych. Jeśli nie jesteś typem analityka i drażni Cię systematyczna analityka skomplikowanych wykresów, możesz sięgnąć po inne popularne metody.

wykres wartości walut

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Dla osób, które zdarzenia na giełdzie chcą rozpatrywać w szerokim kontekście, wygodna będzie analiza fundamentalna – , działająca na fakcie, iż instrumenty finansowe mają jakiegoś emitenta oraz funkcjonują w ściśle określonej sytuacji finansowej, politycznej i przemysłowej.

Trafne przewidywanie wzlotów i upadków cen instrumentów giełdowych jest tutaj zdeterminowane przez prawidłową ocenę położenia emitenta. Zatem aby dobrze zainwestować, nie musimy dokładnie prowadzić wykresów, ale bezdyskusyjnie należy interesować się zagadnieniami związanymi z szeroko pojmowaną rachunkowością oraz historią i polityką. należy zwrócić uwagę, iż niekiedy za przeoczenie jednej drobnej kwestii

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Analiza fundamentalna jest używana w szczególności wtedy, gdy zawieramy kontrakty futures.

Zafascynował Cię ten artykuł? Jeżeli tak, to sięgnij po dodatkowe informacje na to zagadnienie oraz przeczytaj przydatne notatki, a na pewno również przyciągną Twoje zainteresowanie.

Należą one do działu kontraktów terminowych, w których jedna strona zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży instrumentu finansowego po określonej cenie w wyznaczonym terminie. Ze względu na to, iż transakcja jest przeprowadzana ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, analiza techniczna – więcej, która polega na interpretacji wykresów cen, na niewiele się tutaj zda. Istotniejsze jest doświadczenie, wiedza gospodarcza oraz ekonomiczny zmysł, dzięki którym będziemy mogli przewidzieć spadek czy wzrost ceny instrumentów finansowych.

Kontrakty futures są polecane w głównej mierze doświadczonym graczom giełdowym, gdyż działanie przypadkowe może tutaj przynieść duże straty. Przyda się, rzecz jasna, ścisły umysł, ale najcenniejsze zdolności w tej sytuacji to umiejętność oceny sytuacji rynkowej oraz przewidywanie przyszłościowych zachowań rynku. Jak w wielu innych sytuacjach giełdowych, ocieramy się tu nieco o zagadnienia z obszaru socjologii oraz psychologii.