Przyzwolenia na pobyt trwały na terenie Polski – co należałoby wiedzieć na ten temat?

Pragnąc uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, bez wątpliwości należy dobrze zrozumieć ten temat oraz dowiedzieć się, kto może uzyskać takie pozwolenie. Do zdobycia przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce upoważnieni są cudzoziemcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego i planują osiedlić się w Polsce na stałe.

banknot polski

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto takie przyzwolenie mogą pozyskać również dzieci obywateli polskich i dzieci cudzoziemców, którzy mają zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Pozwolenie na pobyt stały wolno otrzymać także przez małżeństwo z obywatelem Polski. Zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, to znaczy, iż taka decyzja ogłaszana jest na czas nieokreślony.

Jeśli szukasz innych informacji na omawiany wątek, to także rzuć okiem na dobry adwokat lublin analogiczne portale, które podnoszą tę tematykę.

Trzeba jednakże pamiętać o tym, że karta pobytu w Polsce posiada swój okres ważności, jaki wynosi 10 lat – więcej informacji tutaj. Oznacza to, iż po upłynięciu okresu 10 lat, kartę pobytu w Polsce trzeba potrzebnie podmienić na nową.

Dostanie pozwolenia na pobyt stały odbywa się w urzędzie wojewódzkim w oddziale, jaki zajmuje się sytuacjami cudzoziemców. W czasie pobytu w Polsce obcokrajowiec ma obowiązek samodzielnie złożyć stosowny wniosek w urzędzie. Oprócz wniosku pełen komplet dokumentów powinien dodatkowo obejmować cztery bieżące fotografie, ważny paszport zagraniczny (tylko do wglądu), dowód opłacenia opłaty skarbowej, oraz także dokumenty, które są niezbędne do potwierdzenia danych znajdujących się w dostarczonym wniosku.

W zależności od tego, z jakiej przyczyny składamy podanie zezwolenia na pobyt stały, do wniosku wypada dodać jeszcze inne typy dokumentów. Jeśli jesteśmy osobami w związku małżeńskim z obywatelem Polski, to do wniosku musimy doliczyć też odpis aktu małżeństwa, odbitkę dowodu osobistego małżonka, a w przypadku posiadania dzieci – duplikaty aktów narodzenia. Jeżeli staramy się o pobyt stały w przypadku dziecka obywatela polskiego, to do wniosku trzeba doliczyć odpis aktu narodzenia dziecka oraz kserokopię dowodu przedstawiciela ustawowego.