Aktualnie w różnorodnych dziedzinach życia można zauważyć wpływ nowoczesnych technologii