Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w miejscu pracy? Na czym to polega, czemu jest ważne?