Czy warto zatrudniać się na postawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a może atrakcyjniejszy będzie outsourcing pracowniczy? Czy na postawie tych umów należy nam się prawo do zwolnienia lekarskiego? Ten rok przyniósł kilka zmian.

Wielu z nas rozważa, jakie profity poza wynagrodzeniem oczywiście uzyska zatrudniając się na wszelkiego rodzaju umowy o pracę. Głównezastrzeżenia wzbudza przede wszystkim umowa zlecenie i to, czy od niej odprowadzane są składki zus jak też czy na tej podstawie przysługuje pracownikowi zwolnienie lekarskie.

To

ludzie w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

bardzo zasadnicza sprawa (więcej: Cena Biznesu), gdyż odprowadzane tych opłat jest dla pracownika niezwykle ważne i zarazem korzystne. Okazuje się iż ta postać, czyli umowa zlecenie a l4 jest prawdopodobne – Cena Biznesu. Zatrudnienie na podstawie takiej umowy zawiera ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Na asekurację chorobowe ze stosunku pracy na podstawie umowy zlecenia pobierana jest stawka w wysokości 2,45% podstawy. Powinno się dodać,że pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia czyli zatrudnienia. Powinno się też powyjaśniać na czym polega outsourcing pracowniczy, który od pewnego okresu nadzwyczajnie niejednokrotnie jest u nas używany, niemniej jednak jest to wyobrażenie nie do końca rozumiane. CzyliMianowicie,

dokumenty

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

outsourcing pracowniczy to nic innego jak oddelegowanie pracownika jednej przedsiębiorstwa do innego podmiotu z zewnątrz w celu dokonywania właśnie tam pracy – https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-outsourcing-pracowniczy-jest-dla-ciebiewiąc jest to zatrudnienie w tzw. Agencji Pracy Tymczasowej, która najmuje pracowników osobiście ,by rozdysponować im zatrudnienie w innych firmach. Pracownicy pewnie| są zatrudniani w świetle umowy o pracę, a tę dokonują we zalecanych przez pracodawcę miejscach. Niejednokrotnie bywa tak, że po jakimś czasie pracownik zaprzestaje być pracownikiem agencji, a zostaje zatrudniony przez jednostkę, u którego pracę realizował. To dobre rozwiązanie dla pracodawcy, który ma okazję wcześniejszego poznania pracownika i ocenienia, czy akurat kogoś takiego wymaga.