Egzekutor – co może natomiast czego nie ma prawa zająć

Komornik zobligowany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym przyrzeczeniem oraz zasadami etyki zawodowej. Ale jakie są jego konkretne prawa oraz obowiązki? Przesłanką wszystkich aktywności egzekucyjnych musi być prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty podparty klauzulą wykonalności. Wtenczas dopiero może ruszyć cała procedura przymusowego ściągania należności.

Przy realizowaniu swoich czynności komornik z Wrocławia zobowiązany jest mieć wydany przez Krajową Radę Komorniczą identyfikator.

komornik

Na znaczku powinno znajdować się jego fotografia, imię, godność, określenie piastowanej funkcji oraz oznaczenie sądu przy którym funkcjonuje. Ma to na celu odpowiednią identyfikację osoby dokonującej czynności a także zapobieżenie potencjalnym przekroczeniom. Mając tytuł wykonawczy wrocławski komornik ma prawo wkroczyć do domu, a egzekwowany dłużnik powinien wpuścić go. Jeżeli tego nie zrobi, komornik może zdecydować o przymusowym otwarciu oraz przeszukaniu domu. W tym celu prosi o pomoc policję i w jej asyście dopełnia siłowego wkroczenia do mieszkania czy też na teren posiadłości. Nierzadko połączone jest to z wyważeniem drzwi.

Na ogół egzekucja prowadzona jest z rachunku bankowego, zapłaty za pracę, renty, ruchomości (samochody, sprzęt AGD, biżuteria itd.), majątki (mieszkania, parcele). Zajęte przez komornika obiekty sprzedawane są w drodze licytacji publicznej, natomiast uzyskane w tenże sposób środki przeznaczane na zaspokojenie roszczeń wierzyciela a także spłatę kosztów prowadzenia egzekucji. Egzekucji podlegają wszystkie przedmioty będące we władaniu dłużnika.

Odwiedź naszą nową witrynę. Tam zamieściliśmy interesujące informacje. Prosimy – doczytaj szczegóły (http://komornikolesno.pl/egzekucje-komornicze/). Będzie nam niezwykle przyjemnie, jeśli newsy przypadną Ci do gustu.

Władanie nie musi jednak znaczyć, iż dłużnik jest ich posiadaczem. Wrocławski komornik ma prawo przejąć taką rzecz, jednakże na żądanie egzekwowanego musi uczynić stosowną wzmiankę w protokole zajęcia. Swych racji możesz też dochodzić w sądzie. Komornik nie może zająć rzeczy dłużnika oddanych innym osobom we władanie, chyba że osoby te przyznają, iż dany obiekt należy do dłużnika oraz wyrażą zgodę na zajęcie.

Przepisy prawa określają również katalog przedmiotów, które nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu, a jeśliby taka sytuacja jednak wystąpiła, przysługuje skarga na czynności komornika . Spis takich rzeczy jest dość długa. Nie podlegają również egzekucji kwoty jak też świadczenia w naturze na pokrycie kosztów albo podróży w sprawach służbowych, kwoty przeznaczane przez Skarb Państwa na specjalne cele (przykładowo stypendia), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych a także pomocy społecznej. Mało tego nie można zająć świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, porodowych a także określonych dla sierot zupełnych.