Pomoc adwokata oferowana przez radcę prawnego z Wrocławia

Zarówno radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy prawnej w pokrewnym obrębie. Wyłączną różnicą jest to, że radca prawny we Wrocławiu nie ma możliwości być obrońcą w kwestiach karnych i w działaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

prawnik w pracy

Autor: Svensk Handel
Źródło: http://www.flickr.com
Regulacja o radcach prawnych zapewnia możność udzielania pomocy prawnej też w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do prawnego zakazu udzielania w tej odmianie pomocy prawnej przez adwokata. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu kontrolę interesów osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz jakich jest ona wykonywana. Polega szczególnie na udzielaniu porad prawnych, tworzeniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami w roli reprezentanta.

Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania wiążące się z tą kwestią, to kliknij tutaj i zobacz – na pewno Cię to zaintryguje!

Radca prawny jest zmuszony ustawowo zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Radca prawny realizuje swój fach nie tylko ze skrzętnością wynikającą z wiedzy prawniczej, lecz też z norm etyki radcy prawnego. W świetle tych zasad wykonywanie zawodu nakłada na radcę prawnego zobowiązania o charakterze prawnym i etycznym wobec każdych interesantów, lecz też sądu.

Z pomocy radcy prawnego warto skorzystać w jakiejkolwiek sprawie normowanej przepisami prawa w aspekcie jakiej nie ma się obszernej znajomości i rutyny. Krajowy system jurydyczny jest dość zagmatwany i przeciętny mieszkaniec nie ma o nich pojęcia. Prawo do przeprowadzania takiego zawodu powstaje z chwilą realizacji wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania.

spotkanie z adwokatem

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com
O rejestrację na taką listę może się starać osoba, która zakończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i osiągnęła miano magistra. Radca prawny we Wrocławiu nie może być pozbawiony praw publicznych, mieć zupełną zdolność do czynności ustawowych i posiadać ukończoną aplikację radcowską łącznie ze złożonym sprawdzianem. W ostatnich latach znamiennie poszerzono plenipotencje radców prawnych do występowania przed sądami i organami, przekazując im obok wcześniejszych sfer do prowadzenia tematów administracyjnych, cywilnych, ekonomicznych, pracowniczych. Źródło: lexperts.pl/.