Jak odzyskać dług na terytorium Niemiec?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie stają w sytuacji, w której kontrahenci nie wywiązują się ze swych finansowych obowiązków. Schemat jest często podobny, na początku pojawiają się opóźnienia w płatności za faktury, następnie usługobiorcy powołują się na wady w świadczeniu licząc na obniżenie ich wielkości, żeby ostatecznie zupełnie wstrzymać płatności. Rozwiązanie tych kwestii jest bolączką bardzo wielu biznesmenów, gdyż brak płynności w sposób negatywny wpływa na kondycję finansową biznesu.

waluta europejska

Autor: Public Stock
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o prowadzenie firmy na terytorium Niemiec to, o ile procent terminowych płatności jest najwyższy w Europie, o tyle – szczególnie w ostatnich latach – zaobserwować możemy niewiele optymistyczną tendencję do podwyższenia ilości nieodzyskanych roszczeń. Powoduje to, że coraz to częściej koniecznym staje się skorzystanie z oferty prawnika lub firmy świadczącej usługi windykacyjne, ponieważ klasyczne wysyłanie wezwań do opłaty oraz wykazywanie danych o długu w wykazie, rzadko daje oczekiwany wynik.

Windykacja należności na terenie Niemiec daje pożądane wyniki w razie braku zwłoki w poszukiwaniu porozumienia w obiekcie płatności. Wierzyciel może skorzystać tak z usług firm windykacyjnych, jak również wyspecjalizowanego niemieckiego mecenasa. Tak jedno jak także drugie wyjście, wiąże się bez wątpliwości z nieodzownością poniesienia kosztów, jednakże warto zaakcentować, że większości spraw i tak nie uda się załatwić polubownie, a wierzytelność odzyskiwana jest na drodze sądowej. W przypadku jednostek windykacji, warto dołożyć należytych starań również przed zawarciem umowy sprzedażowej. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta a także proste czynności takie jak np. sprawdzenie czy nie widnieje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych a także czy forma prawna, w jakiej działa nie będzie znacznym utrudnieniem w przypadku dochodzenia wierzytelności na drodze prawniczej mogą bowiem okazać się ważne w późniejszym dochodzeniu należnych Państwu kwot.