Spoty reklamowe muszą być właściwie przeanalizowane