Zaangażowanie klienta producenta jest bardzo cenione przez przedsiębiorstwa