Na czym polega upadłość konsumencka oraz kto winien ją zgłosić?

Każdemu czasem zdarza się wpaść w kłopoty natury finansowej. Choćbyśmy nie wiem jak dobrze byli zabezpieczeni trzeba być świadomym tego, że nie można się czuć zupełnie bezpiecznie. Sytuacja potrafi się całkowicie zmienić z dnia na dzień niekoniecznie z naszej winy.

Czasem to jedynie chwilowe kłopoty, czasem niestety jednak coś bardziej poważnego, co może doprowadzić nas na skraj bankructwa. Jakiego rodzaju mechanizmy mamy do dyspozycji jako osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej?

przepisy, prawo

Od 2009 roku ustanowiona w polskim prawie upadłość konsumencka daje większe pole manewru- sprawdź jakie tutaj: . Jest ona związana z możliwością zmniejszenia bądź umorzenia długów właśnie osobom fizycznym. Można się nią posłużyć na wypadek niewypłacalności powstałej nie z naszej winy. Upadłość może ogłosić sąd (komornikolesno.pl/kontakt/) rejonowy odpowiedni dla danego obszaru, a konkretnie gospodarczy wydział upadłościowy działając zgodnie z wnioskiem osoby zadłużonej. Przykładowo osoba mieszkająca w okolicach Wrocławia podlega właśnie pod Wrocław. Osoby, jakim jesteśmy winni pieniądze nie mogą same wszcząć takiego postępowania. Ogłosić taką upadłość możemy raz na dziesięć lat, przyczyny powinny być niezależne od samego dłużnika. Najczęściej jest to nieszczęśliwy wypadek, choroba albo strata pracy. Ażeby rozpocząć taki proces dłużnik musi złożyć wniosek o upadłość konsumencką do właściwego sądu upadłościowego razem z uiszczeniem niewielkiej opłaty – około 30 złotych.

Dłużnik powinien wypisać we wniosku wszystkie składowe swojego majątku. Zajęte jednak zostają jedynie te rzeczy, które przedstawiają rzeczywistą wartość oraz można je upłynnić. Istnieje długi spis rzeczy, jakie tego rodzaju zbyciu nie mogą podlegać i jest on zawarty w jednym z dokumentów, jaki nazywa się „ograniczenia egzekucji”.

książki, prawo

Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com
Tego typu spis da konieczne podstawy egzystencji dłużnikowi i jego najbliższym. Taki proces upadłości powinien zostać przeprowadzony w taki sposób aby zapewniał godne życie dłużnikowi zgłaszającemu wniosek, jak również jak najbardziej zaspokoić na obecną chwilę wierzycieli licytując wartą coś część majątku osoby zadłużonej. Jeżeli licytacja majątku nie będzie wystarczająca do spłacenia całości należności sąd jest zmuszony rozpisać dodatkowy plan spłaty. Jednak musi być on zrobiony w taki sposób by brał pod uwagę obecny stan finansowy osoby zadłużonej jak też to jakie są potrzeby życiowe całej rodziny. Często ta spłata może zająć lata, natomiast ostatecznie taki proces doprowadza do całkowitego oddłużenia konsumenta oraz przywrócenia mu poprzedniej zdolności do normalnej egzystencji.