Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca – sprawdź więcej w naszym wpisie!

Obcokrajowiec niebędący obywatelem państwa, który przewiduje pobyt w Polsce, poprzez okres dłuższy niż trzy miesiące, ma obowiązek starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Bycie z w Polsce przez czas krótszy niż trzy miesiące wymaga dysponowania wizą, bądź różnej postaci legalizacji pobytu.
Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane maksymalnie na 3 lata.

Obcokrajowiec odbiera kartę zamieszkiwania, która zatwierdza jego tożsamość i uprawnia razem z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez niezbędności uzyskiwania wizy. Przywilej swobodnego podróżowania nie obejmuje jednak każdych państw, a tylko te należące do Strefy Schengen.

Zezwolenie na pobyt czasowy (przeczytaj tutaj) jest udostępniane członkom familii mieszkańców RP, także członkom rodzin obcokrajowców w celu podjęcia, albo kontynuowania pracy. Może być także udzielone w celu uczenia się na studiach, bądź prowadzenia badań naukowych, lub jeszcze różne okoliczności.

Pragniesz przeczytać inne tak samo pomocne sugestie? Jeżeli tak, to zobacz tutaj (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-cywilne/), a na pewno nie odczujesz rozczarowania.

W celu wytłumaczenia swojego pobytu obcokrajowiec winien udowodnić, iż posiada ubezpieczenie zdrowotne, bądź potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów kuracji, źródło regularnego dochodu starczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, również umożliwione miejsce zamieszkania.

cudzoziemiec

Autor: Jonathan Petit
Źródło: http://www.flickr.com

zezwolenie na pobyt czasowy jest w stanie zdobyć osoba, której miejsce pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż kwartał jest porządnie uzasadnione.
Orzeczenie w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje wojewoda odpowiedni ze względu na lokalizację zamieszkiwania obcokrajowca. Do zdobycia zezwolenia na pobyt czasowy przez małżonka obywatela polskiego nie jest żądane posiadanie stabilnego i pewnego źródła dochodów, ubezpieczenia zdrowotnego, także tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu.

Wniosek o pozwolenie powinna dostarczyć samodzielnie osoba starająca się o pobyt, nie dalej niż w ostatnim dniu prawnego pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Masz ochotę dodać do swoich zakładek o następną nieszablonową stronę? Jeżeli tak, to naprawdę zalecam ten portal – kliknij a się nie zawiedziesz.

Od osoby ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich na karcie pobytu.