Na czym polega windykacja oraz kiedy opłaca się z niej skorzystać? Gdzie się zwrócić o pomoc, gdy nie możemy odzyskać własnych pieniędzy?

Nieterminowe płatności faktur przez niewywiązujących się z umów dłużników to dziś poważny kłopot dla sporej ilości polskich firm. Takie zatory w płaceniu pogarszają bardzo sytuację finansową nawet jednej czwartej zakładów w naszym kraju. W najbardziej beznadziejnym położeniu są najmniejsze jak również średnie firmy, jakie nie mają takiego kapitału, aby w obliczu dużych wierzytelności od dłużników, być w stanie prowadzić normalnie swoją działalność.

Aleksandra Hałabiś

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Najlepszym sposobem na przetrwanie zostaje ubieganie się o zwrócenie swoich pieniędzy. Niestety, proces windykacji należności nie jest prosty do przeprowadzenia samemu, więc zaleca się zatrudnianie do tego zadania profesjonalnej firmy windykacja Rzeszów, jaka ma własne sprawdzone metody na ściągnięcie zalegających płatności od kontrahentów spółki – oferta. Termin windykacja w naszym prawie określany jest jako zbiór czynności prawnych, rzeczywistych i procesowych, których podstawowym zadaniem jest doprowadzenie osoby zadłużonej do wykonania zalegającego zobowiązania wobec wierzyciela.

Możemy tak naprawdę wyróżnić dwa rodzaje windykacji, czyli windykację sądową oraz polubowną. Ta pierwsza dotyczy sprawy, która jest ogłaszana w sądzie (zobacz przeniesienie praw autorskich) w związku z zaległościami finansowymi, polubowna zaś odnosi się do monitorowania spłat dłużnika oraz opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, aby rozpocząć windykację, jest powstanie zobowiązania, jakie jest przeterminowane. Następnie, windykator zaczyna postępowanie polubowne, w momencie jakiego zaczyna dochodzić od dłużnika zwrotu należnej kwoty wierzycielowi. Taki etap możemy przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jak dłużnik będzie chciał uregulować własne zobowiązania, to zawrze ugodę i określi, w jaki sposób da radę spłacić dług. Jeśli jednak postępowanie polubowne nie da oczekiwanych efektów, to rozpoczynane jest postępowanie w sądzie. Kończy się ono uzyskaniem tytułu egzekucyjnego, jaki pozwala na rozpoczęcie postępowania klauzulowego.

kancelaria adwokacka

Autor: virtusincertus
Źródło: http://www.flickr.com
Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku albo orzeczenia sądu. Na koniec jest postępowanie egzekucyjne, w jakim podstawową rolę ma do odegrania komornik. Po większą ilość informacji na ten temat możemy zgłosić się do właściwej placówki, jaką może być kancelaria – odwiedź nas prawna Rzeszów.