Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mogłyby również odbywać się po angielsku dla cudzoziemców nie znających polskiego

Dzisiaj dużo firm zatrudnia osoby pochodzące z różnych krajów. Powinny oni tak jak wszyscy członkowie personelu odbyć wymagane szkolenie BHP. Na szczęście dziś to nie jest żaden problem, bo specjalistów w tej dziedzinie prowadzących zajęcia po angielsku jest bardzo dużo.

biurowiec

Autor: Stefan Kuryłowicz, APA Kuryłowic
Źródło: Wolf Immobilien Polen Sp. z o. o.
CV

Autor: Train Photos
Źródło: http://www.flickr.com
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm zatrudniających obcokrajowców dużo podmiotów prowadzi szkolenie BHP po angielsku. Takie kursy (jak pomóc dziecku w nauce) mogą być przeprowadzane w grupach i osobno. Są one prowadzone przeważnie w biurze firmy zlecającej takie szkolenie oraz w dogodnym dla członków personelu czasie. Firmy szkoleniowe zatrudniają jedynie wyszkolonych lektorów angielskich z dużym doświadczeniem, którzy już współpracowali z obcymi podmiotami z różnorodnych branż. Język angielski nie jest ojczysty dla wielu obcokrajowców. Jednak nie będą oni mieć problemu ze zrozumieniem kursu. Obowiązkowe szkolenie (kompleksowa obsługa BHP) Bezpieczeństwa i Higieny Pracy spółka szkoleniowa dostosuje do stopnia znajomości języka angielskiego i umiejętności zawodowych.
Szkolenia organizowane są w formie instruktażu, kursu albo samokształcenia kierowanego. Powinny mieć one na celu uzyskanie albo uzupełnienie wiedzy tyczącej się realizowanej pracy i zachowania się w firmie w sposób zgodny z zasadami BHP. Podczas kursu używane są różne środki dydaktyczne, a więc prezentacje multimedialne i środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. Pokazane także będą metody obsługi urządzeń przeciwpożarowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestniczący uzyskuje kartę kursu wstępnego albo zaświadczenie o zakończeniu kursu okresowego. Faktura za szkolenie jest przesyłana pocztą pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.