Jak wygląda rozwód? Jakie kwestie są podejmowane? O jakich rzeczach trzeba pamiętać?

Rozwód to chyba jedna z najgorszych chwil w życiu, choć dla niektórych może być sposobem na zrezygnowanie z nieudanego, męczącego związku. Wiele ludzi nie wzięłoby rozwodu przez wzgląd na stres jaki temu towarzyszy oraz niezrozumienie rozwodowych procedur. W poniższym tekście postaramy się objaśnić, jak wyglądają wiążące się z tym procedury.

Do rozwodów dochodzi wszędzie, w wielu miejscach również można znaleźć pomoc, jak rozwód Rzeszów. Na początek trzeba wiedzieć, iż postępowanie w sądzie o orzeczenie rozwodu ma charakter osobisty . Oznacza to, że nie ma możliwości, aby rozwodu żądał przedstawiciel ustawowy którejś ze stron, albo też prokurator. Orzeczenie rozwodu jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu procesu sądowego.

sąd

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Wiąże się to z faktem, że dopiero po złożeniu przez którejś ze stron pozwu, sąd może rozpocząć rozstrzyganie sprawy.

Jeżeli ten tekst jest dla Ciebie ekscytujący, sprawdź naszą informację (https://www.kancelarianotarialnakatowice.pl/) opisującą analogiczny temat. Najprawdopodobniej ona także Cię zainteresuje.

W takim trybie jeden z małżonków wnosi pozew rozwodowy, niezbędne więc by wskazać, że miał miejsce trwały, nieodwracalny i całkowity rozkład pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, jak również ekonomicznej. Sąd pobiera z góry stałą opłatę, której wysokość wynosi 600 złotych. Jedna rada: gdy nakleimy od razu znaczki opłaty sądowej na pozwie o rozwód (idź tutaj rozwód Częstochowa), to nasza sprawa będzie szybciej rozpatrywana. Dodatkowe opłaty także mogą wystąpić, lecz są związane bardziej z dochodzeniem alimentów, podziałem nieruchomości czy rozdzielaniem majątku. Sąd rozpatruje sprawę na rozprawie, natomiast może być ich większa ilość niż tylko jedna. Przesłuchanie małżonków to obowiązek sądu. W tego typu procesu dwie strony mogą wnosić do sprawy wszelkie dowody. Jednocześnie możemy prosić sąd o użycie dowodów, które wnoszą do sprawy świadkowie, dokumenty albo biegli.

Niestety zdarza się, iż małżonkowie próbują w tego typu sprawie rozwodowej wykorzystać własne dzieci. Warto jednakże pamiętać, że jako świadkowie nie mogą być przesłuchiwani małoletni, jacy nie posiadają jeszcze trzynastu lat. Jeśli chodzi o małoletnich, którzy są dziećmi lub wnukami stron, ten wiek wynosi siedemnaście lat. Podczas procesu sąd jest w stanie przesunąć sprawę do postępowania mediacyjnego, jeżeli stwierdzi, iż są szanse na utrzymanie małżeństwa. Identycznie może to wyglądać, gdy chcemy załatwić sporne tematy między małżonkami, jakie dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów albo sposobów sprawowania władzy rodzicielskiej. Na wypadek problemów można skonsultować się ze specjalistą, na przykład radca prawny Rzeszów.