Co może windykator?

Przystąpienie windykatora do egzekucji zaległych wierzytelności jest to wyjście ekstremalne, jednak często wykonywane przez samych wierzycieli lub firmy windykacyjne.
Komornicza egzekucja jest to przymus jak też ostateczność.

udzielanie porad prawnych

Autor: Startup Mena
Źródło: http://www.flickr.com
sieć

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Do egzekucji dochodzi, gdy pomimo wcześniej wydanej przez sąd decyzji, dłużnik dalej nie spłaca swoich długów. Obowiązkiem komornika będzie prowadzenie postępowania w taki sposób, aby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na przesłance złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik związany jest przekazem wniosku złożonego poprzez wierzyciela. Nie może egzekwować w wymiarze szerszym ani prowadzić egzekucji z komponentów majątku, jakie nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela.
Znaczy to tyle, iż to wierzyciel, w złożonym egzekutorowi piśmie, decyduje o metodach egzekucji: czy należności mają zostać ściągnięte poprzez zajęcie poborów dłużnika czy też z jego rachunku bankowego, udziałów, ruchomości etc. Komornik, zgodnie z roszczeniem wierzyciela, może zająć poszczególne składniki majątku dłużnika (np. ruchomości czy też posiadłości), a potem sprzedać je w trybie licytacji publicznej. Przepisy ustawy wytyczają, co dokładnie, we wskazanych przez wierzyciela ramach, może zająć komornik (zobacz więcej), a co musi pozostawić dłużnikowi jako środki konieczne do życia i utrzymania.

Wśród przedmiotów ruchomych, jakie może zająć komornik, znajdują się na przykład: oprzyrządowanie, w tym RTV oraz AGD, czterokołowce, komputery, ekwipunek mieszkania etc. Zajmując daną rzecz ruchomą, komornik nie ma obowiązku analizować do kogo ona przynależy.