Co to jest audyt mający charakter wewnętrzny w własnej firmie?

Procesy zarządzania są naprawdę skomplikowane i nie w każdym przypadku odnoszą oczekiwane skutki. Proces ten może jednak zostać wyraźnie usprawniony, jeśli w firmie zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny. Na czym on polega? System zarządzania środowiskiem oparty jest na przeróżnych normach. Jedną z najbardziej ważnych jest międzynarodowa norma ISO. Audytor wewnętrzny ISO 14001:2004 zadba o to, by firma doskonałe wykorzystywała energię elektryczną oraz materiały stosowane w procesie produkcji.

audytor

Autor: Farther Along
Źródło: http://www.flickr.com

Dodatkową rolą, którą spełnia audytor (źródło artykułu) wewnętrzny ISO 14001:2004 okazuje się być wskazanie co zrobić, aby w firmie ograniczyć ilość odpadów, które źle wpływają na środowisko naturalne (polecamy Audyty mające charakter wewnętrzny to nowość na naszym rynku. Pojawiły się stosunkowo niedawno, bo mniej więcej szesnaście lat temu. Jednak zyskały one ogromną popularność. W porównaniu z innymi krajami Europy, zwłaszcza z Europą Zachodnią przeżywają wielki rozwój. Wiele krajowych firm stara się bowiem, aby stosowano w nich międzynarodowe standardy. Audytor >> audytor wewnętrzny wewnętrzny wykonuje nie tylko kontrolę działalności finansowej przedsiębiorstwa. Może zająć się wieloma innymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania firmy. Na pewno korzystając ze wsparcia audytora wewnętrznego przedsiębiorstwo osiągnie ogrom korzyści. Osoba, która zajmie się przeprowadzeniem audytu wewnętrznego zgodnego z normą 14001:2004 sprawdzi, czy pracownicy firmy naprawdę troszczą się o to, by proces produkcji przebiegał z dbałością o otaczające nas środowisko. Audyt wewnętrzny w żadnym wypadku nie jest wykonywany bez uprzedniego poinformowania pracowników. Znaczna część pracowników myli go jednak z kontrolą w związku z czym na wieść, że w firmie odbędzie audyt odczuwa niczym nie poparte obawy.

w firmie

Autor: Juhan Sonin
Źródło: http://www.flickr.com

Wprawdzie audytor ma wyszukać błędy, ich wykrycie nie jest związane jednak z wyciągnięciem jakichkolwiek konsekwencji wobec kierownictwa oraz pracujących w firmie pracowników. Audytor wykaże te nieprawidłowości tylko po to, aby można je było usunąć. W konsekwencji poprawie ulegnie funkcjonowanie firmy. Z audytu wewnętrznego korzyść odnosi nie tylko przedsiębiorstwo, ale także jej klienci. Audytu nie trzeba się więc bać, a jego wykonanie to wielki krok do przodu w rozwoju firmy. Musi pamiętać o tym każdy, kto zdecydował się na prowadzenie firmy.