Budżetowanie, analizy oraz raportowanie w każdejsprawnejprzedsiębiorstwie.