Jakich danych ma prawo wymagać zwierzchnik w momencie rekrutacji kandydata do pracy?

Gdy przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną do potencjalnego pracodawcy nie w każdym przypadku wiemy, których dokumentów ma prawo wymagać rekruter. Oprócz typowych danych jak nazwisko czy wykształcenie, w niektórych przypadkach możemy być spytani o dane na temat naszych dzieci czy niekaralności.

W zdecydowanej części przypadków nie przedstawia to najmniejszego kłopotu, jednak sądowe poświadczenie faktu, że nie byliśmy nigdy sądownie karani, wymaga udania się do wyznaczonego sądu, wypełnienia specjalnego pisma oraz wniesienia opłaty.szczegółowe informacje radca prawny Dorota Kupper radca prawny Dorota KupperNiemniej jednak zwierzchnik ma prawo oczekiwać tego zaświadczenia jedynie w sytuacji, kiedy wymagają tego osobne przepisy. Dla przykładu są nimi te, które dotyczą m.in. taksówkarzy. korporacja z branży taksówkarskiej może wymagać od kandydatów zaświadczenia o niekaralności w kontekście przestępstw umyślnych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a także przeciwko życiu, środowisku czy też obyczajności.

sądownie

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Spis takich zawodów jest znacznie większy i obejmuje np. detektywa, przewodnika turystycznego czy też inspektora kontroli skarbowej. Z drUGiej strony nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby kandydat sam przedstawił pracodawcy tego typu poświadczenie. To naturalnie mogłoby powiększyć szanse na uzyskanie danej pracy.

Pracodawca jednak nie ma prawa przechowywać takiego dokumentu bez osobnej zgody pracownika. Jest tak dlatego, że wspomniane poświadczenie zawiera tzw. dane wrażliwe, do przetwarzania których konieczna jest zgoda osoby, której takie dane się tyczą.