Monitorowanie zatrudnionych jako sposób na zwiększenie wydajności całej firmy

Komputery i Internet to aspekty obecnie nie tylko niezwykle powszechne, ale w niektórych przypadkach wręcz niezbędne. W dzisiejszych firmach zatrudnieni i zwierzchnicy działają w zdecydowanej większości z wykorzystaniem tych elementów. Rozwój sieci zapewnił możliwość realizowania sporej liczby obowiązków związanych z zawodem właśnie przed ekranem komputera.

Praca przy komputerze

Autor: Libertic
Źródło: http://www.flickr.com
Z drugiej strony jednak stworzył rozmaite zagrożenia dla produktywnego siedzenia w pracy. Do warunków tych należy odwiedzanie wszystkich tych stron, które służą rozrywce i załatwianiu osobistych interesów pracowników. Z tego powodu w dużej liczbie firm popularne witryny takie jak portale społecznościowe bywają blokowane. Czasami jednak stworzenie tego rodzaju blokady jest niewykonalne lub niewskazane. Na takich stronach z kolei wielu pracowników spędza za dużo czasu przeznaczonego na obowiązki. Korzystnym pomysłem może być monitorowanie pracowników, co wbrew przekonaniu niektórych nie oznacza tylko obserwowania ich czynności za pomocą kamer monitoringu.

Co można monitorować?

Współcześnie przyrządów do takiego monitoringu jest coraz więcej, a aktualne są stale ulepszane i uzupełniane o dodatkowe możliwości. Zasadniczo ich celem jest ustalenie produktywności zatrudnionego człowieka spędzającego w pracy czas przed komputerem. Występują więc programy obliczające czas, gdy dany pracownik (Poszukujesz pracy? Rzuć okiem na oferty: praca biurowa poznań) nie wykazuje żadnej aktywności w Internecie czy na komputerze, czyli najprawdopodobniej zajmuje się innymi rzeczami. Inne aplikacje umożliwiają obserwację, co określony pracownik robi na swoim komputerze, przykładowo jaką stronę obecnie odwiedza. To narzędzie jednak powinno być wykorzystywane wyłącznie w przypadku podejrzenia znacznych odstępstw.


Korzyści z monitoringu

Wspomniane metody, a także wiele innych tworzą całość czynności zaliczanych do śledzenia czynności pracowników na komputerze w zakładzie pracy. Użycie tych metod może w znaczny sposób pomóc w podwyższeniu rezultatów firmy. Dzięki temu bowiem, że pracownicy mają wiedzę o prowadzonych strategiach monitoringowych, ich czynności stają się bardziej wefektywne, bowiem unikają oni zabronionych treści. Cała ta strategia ma wpływ na sukcesy przedsiębiorstwa poprzez poprawę codziennych wyników zatrudnionych osób.