Możesz odwołać się od nieprzychylnej decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrafi przekazać wolę, jaka jest nieżyczliwa dla obywatela. Jednak mamy ewentualność odwołania się. Wypada o tym pamiętać, by dbać o własne dobro. Warto jednak zwrócić uwagę na parę ważnych czynników.

Podanie

Autor: Epicantus
Źródło: http://www.flickr.com
Odwołanie od decyzji ZUS pozwala na sformułowanie swojego protestu w przypadku uzyskania nieprzychylnej decyzji.

Ten odnośnik tutaj (http://twojprawnik.net/publikacje.php) pokaże Ci ciekawe informacje na omawiany temat, które będą niezwykle wciągające oraz starannie omówią ten wątek.

Zakwestionowana może być całość bądź cząstka decyzji. Lecz odwołanie musi być złożone we właściwym terminie. Mamy na to trzydzieści dni od dnia uzyskania pisma. Trzeba je dostarczyć samodzielnie lub również przesłać drogą pocztową – niemniej w obu sytuacjach należy nie zapominać o potwierdzeniu złożenia.

Wszelkie odwołanie od decyzji ZUS musi zawierać szereg składników. Oprócz danych fundamentalnych jak dane osobowe trzeba określić odpowiedni sąd do rozstrzygania w tej kwestii. Należy bowiem mieć na uwadze, że mimo faktu, że pismo składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to musi być ono zaadresowane do odpowiedniego sądu. Powinno się również wskazać numer decyzji, od której składamy odwołanie. Z kolei należy przedstawić sposobne zarzuty oraz wyczerpujące uzasadnienie. Po uzyskaniu pisma Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma trzydzieści dni na ustosunkowanie się do odwołania – pomoc z wnioskami do ZUS.

Gdy nie przyzna się do popełnienia pomyłki – sprawa przekazana jest do organu sądowego. Po rozpoznaniu sprawy – co często zajmuje kilka posiedzeń – wydawany jest wyrok. Sąd może przystać do złożonego odwołania, przyznać nam słuszność i odmienić wolę ZUS-u w części bądź w całości. Może też przyznać rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych anulując złożone odwołanie. Oczywiście od postanowienia można złożyć apelację.

Widać zatem, że opłaca się nie zapominać o możliwości odwoływania się od woli ZUS-u. Gdy zakład ten w jakikolwiek sposób nas pokrzywdzi – przykładowo poprzez odebranie prawa do zasiłku chorobowego czy również oferując zbyt małe emerytury – należy skonstruować takie oświadczenie.

Nieraz przyzwyczajamy się do samowoli organów państwowych, jednak nie można tego w ten sposób pozostawiać. Przed samym dostarczeniem pisma wskazane jest umówić się z profesjonalistą, jaki pomoże przyrządzić właściwe odwołanie.

Gdy uznasz, że ten tekst jest fascynujący, kliknij na odsyłacz do wpisu (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-gospodarcze-handlowe-i-krs/), który posiada fascynujące informacje na opisywany temat – będą one na pewno ciekawe.

Pomoże to uchronić się przed zakwestionowaniem pisma ze względu na niedociągnięcia formalne.