Jak przygotować pozew o separację? Czy możemy samemu takie coś zorganizować?

Na pewno pozew oraz odpowiedź na pozew o separację jesteśmy w stanie napisać samodzielnie. Nie jest to wcale aż tak ciężkie, ale trzeba pamiętać o paru ważnych elementach takiego dokumentu.

pozew

Autor: Marc Majcher
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze, należy wskazać adres sądu okręgowego, jaki jest określony w naszej sprawie. Właściwość sądu ustala się na podstawie miejsca wspólnego zamieszkania małżeństwa. Zasada tego typu ma jednakże zastosowanie tylko wtedy, kiedy jedno z nich stale tam przebywa. W sytuacji, gdy małżeństwo nie posiada adresu wspólnego zamieszkania, to pozew powinno się złożyć do sądu okręgowego, który jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania pozwanego, a kiedy nie jest to do zorganizowania – do miejsca zamieszkania składającego (czyli powoda) – jak przygotować odpowiedź na pozew.

W dalszej kolejności należy podać szczegółowe informacje na temat stron postępowania (czyli męża oraz żony). Powinniśmy podać ich imiona oraz nazwiska, numery PESEL a także adresy. W dalszej kolejności przedstawiamy swoje żądania, czyli między innymi domagamy się orzeczenia separacji. Ponadto w tym fragmencie pozwu można zdefiniować swoje oczekiwania w zakresie alimentów, opieki nad dziećmi, podziału majątku, orzeczenia zwrotu kosztów postępowania. Następnie opisujemy dlaczego istnieje potrzeba ustanowienia separacji. W takim momencie powinniśmy ukazać, iż nastąpił rozpad małżeństwa. Kiedy domagamy się uznania winy jednego z małżonków – powinniśmy wskazać jej dowody. Trzeba też ukazać sprawy mające związek z dziećmi. Powinniśmy poinformować sąd (prawnik podział majątku po rozwodzie warszawa) czy mamy z małżonkiem wspólne dzieci oraz wpisać ich dokładne dane.

sąd

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Pozew niezbędnie powinien też zawierać dane o majątkowych umowach małżeńskich, a w tym o intercyzie. W treści pozwu możemy również wnioskować żeby przesłuchać świadków. Ich szczegółowe dane także należy zanotować. Na samym końcu musimy zaprezentować listę załączników. Do tychże załączników zaliczyć powinniśmy wszelkie dokumenty, jakie udowadniają fakty zaprezentowane w pozwie, a także skrócony odpis aktu małżeństwa. Tak zebrane dokumenty będą w pełni kompletne, dzięki nim sprawnie będzie mógł ruszyć proces rozwodowy. Proces nieprzyjemny, ale korzystniej jak dziejący się prędzej. Kiedy bowiem zbyt długo trwa robi się jeszcze bardziej bolesny. Jak więc zależy nam na błyskawicznym i przy tym mniej bolesnym procesie, przygotujmy wszelkie konieczne dokumenty, a proces rozwodowy będziemy mieć jak najszybciej za sobą.