Jakim sposobem uzyskać alimenty na dziecko – Sprawdź i znaj przysługujące ci prawa!

Dopełnianie obowiązku alimentacyjnego to zarówno oddawanie określonej kwoty zgodnej z potrzebami pociechy oraz naszymi możnościami zarobkowymi, jak też czas i praca na rzecz dziecka – wstawanie do niego nocą, odpracowywanie zadań, gotowanie, robienie zakupów, wspólna zabawa itp.

budynek sądu

Autor: David Berkowitz
Źródło: http://www.flickr.com

Pragnąc uzyskać alimenty – kancelaria alimenty Warszawa http://kancelaria-cpr.pl/oferta/adwokat-alimenty/ – na dziecko, trzeba złożyć pozew do sądu przeciw drugiemu rodzicielowi albo jego dalszym krewnym (obowiązek alimentacyjny np. dziadków powstaje jednakże w dalszej kolejności – po rodzicach). Istnieje także opcja nawiązania konsensu w sprawie alimentów, o ile obydwoje rodziciele zgadzają się na takie podejście. Konsens może zostać zawarty przed sądem bądź u notariusza. W większości wypadków jednakże stosowana jest droga sądownicza.

Pozew zanosi się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkiwania dziecka, a więc osoby upełnomocnionej do alimentów albo słusznym dla miejsca pobytu pozwanego (np. Sąd Rejonowy Lublin Zachód). Pozew razem z aneksami składamy w biurze podawczym sądu. Możemy go także wysłać listem, najlepiej poleconym. Kopię pozwu zostawiamy także sobie, jak też dowód posłania listu.

Pozew o alimenty składa rodziciel w imieniu niepełnoletniego dziecka (jako jego ustawowy przedstawiciel) bądź inna osoba, która ma prawo (prawnik pomoc frankowiczom) latorośl reprezentować. Pozew taki może złożyć również samo dziecko, jeśli jest pełnoletnie. Jeżeli nie chce jednakże działać w sądzie przeciwko rodzicielowi, warto powołać reprezentanta, jaki będzie je reprezentować.

Reprezentantem może być osoba bliska: drugi rodzic, małżonek, przedstawiciel instytucji pomocy społecznej bądź adwokat. Nie ma określonych kwot należnych dziecku od rodzicieli. Wielkość alimentów jest zależna od wymagań dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzicieli. W pozwie formułujemy miesięczną wysokość postulowanych alimentów – więcej na .

Do pozwu dołącza się załączniki – duplikaty pozwu dla ze stron, odpisy aktów urodzenia, wszelakie możliwe dokumenty potwierdzające treść pozwu, to jest zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania dziecka, np. o wielkości należności połączonych z edukacją, wykaz wydatków na leczenie, ubrań, rekreacji, należności za mieszkanie a także telefon i poświadczenia dotyczące stanu zdrowia.