Jakim sposobem uzyskać alimenty na dziecko – Sprawdź i znaj przysługujące ci prawa!

Dopełnianie obowiązku alimentacyjnego to zarówno oddawanie określonej kwoty zgodnej z potrzebami pociechy oraz naszymi możnościami zarobkowymi, jak też czas i praca na rzecz dziecka – wstawanie do niego nocą, odpracowywanie zadań, gotowanie, robienie zakupów, wspólna zabawa itp.

budynek sądu

Autor: David Berkowitz
Źródło: http://www.flickr.com

Pragnąc uzyskać alimenty – adwokat Warszawa aliemnty hiperłącze do serwisu – na dziecko, trzeba złożyć pozew do sądu przeciw drugiemu rodzicielowi albo jego dalszym krewnym (obowiązek alimentacyjny np. dziadków powstaje jednakże w dalszej kolejności – po rodzicach). Istnieje także opcja nawiązania konsensu w sprawie alimentów, o ile obydwoje rodziciele zgadzają się na takie podejście. Konsens może zostać zawarty przed sądem bądź u notariusza. W większości wypadków jednakże stosowana jest droga sądownicza.

Pozew zanosi się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkiwania dziecka, a więc osoby upełnomocnionej do alimentów albo słusznym dla miejsca pobytu pozwanego (np. Sąd Rejonowy Lublin Zachód). Pozew razem z aneksami składamy w biurze podawczym sądu. Możemy go także wysłać listem, najlepiej poleconym. Kopię pozwu zostawiamy także sobie, jak też dowód posłania listu.

Pozew o alimenty składa rodziciel w imieniu niepełnoletniego dziecka (jako jego ustawowy przedstawiciel) bądź inna osoba, która ma prawo latorośl reprezentować. Pozew taki może złożyć również samo dziecko, jeśli jest pełnoletnie. Jeżeli nie chce jednakże działać w sądzie przeciwko rodzicielowi, warto powołać reprezentanta, jaki będzie je reprezentować.

Reprezentantem może być osoba bliska: drugi rodzic, małżonek, przedstawiciel instytucji pomocy społecznej bądź adwokat. Nie ma określonych kwot należnych dziecku od rodzicieli. Wielkość alimentów jest zależna od wymagań dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzicieli. W pozwie formułujemy miesięczną wysokość postulowanych alimentów – więcej na .

Do pozwu dołącza się załączniki – duplikaty pozwu dla ze stron, odpisy aktów urodzenia, wszelakie możliwe dokumenty potwierdzające treść pozwu, to jest zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania dziecka, np. o wielkości należności połączonych z edukacją, wykaz wydatków na leczenie, ubrań, rekreacji, należności za mieszkanie a także telefon i poświadczenia dotyczące stanu zdrowia.