Odszkodowania lotnicze – gdzie możemy zaczerpnąć informacji na ten temat?

Obowiązki przewoźników lotniczych w sytuacji niezależnego od podróżującego spóźnienia, zagubienia czy zniszczenia bagażu reguluje Konwencja Montrealska. To właśnie zgodnie z nią podane są wszystkie obowiązki oraz prawa podróżujących za pośrednictwem linii lotniczych. Kiedy chodzi właśnie o odszkodowania lotnicze, zgodnie z tą konwencją każdy pasażer domaga się odszkodowania w wysokości do 1131 SDR. Kwota ta równa się w przybliżeniu ponad 5000 zł.

Jakie prawa obowiązują pasażera latającego liniami?

samolot na niebie

Autor: Linus Φόλλερτ
Źródło: http://www.flickr.com

Podróże samolotem często wiążą się ze stresem, jaki jest spowodowany nie tylko samym lotem. Obowiązujące prawa pasażera to bezsprzecznie coś, co warto wcześniej lepiej poznać. Większość przewoźników lotniczych posiada określone regulaminy przewozu, jakie nie czynią linii odpowiedzialnymi za wartościowe rzeczy, umieszczane przez podróżnych w bagażu (więcej na Przed samym lotem wskazane jest zapoznać się ze wszystkimi istotnymi warunkami, które wiążą się są z podróżą.

Jakie warunki obowiązują przewoźnika lotniczego?

tablica lotów i przylotów

Autor: Jorge in Brazil
Źródło: http://www.flickr.com

Odszkodowania lotnicze odnoszą się także do bagażu, który zagubił się w trakcie podróży przez błąd przewoźnika. Po określeniu zagubienia lub [łukasz sołtys] zniszczenia bagażu powinno się szybko podjąć kroki w kierunku dostania odszkodowania niezwłocznie. Prędko należy wypełnić już na lotnisku pewien formularz nieprawidłowości bagażowej. Podano go w przepisach linii lotniczych jako PIR – Property Irregularity Report.

Dalsze kroki – działania w celu uzyskania odszkodowania

Prawa pasażera są nieprzerwane oraz można się na nie powołać, jeśli możemy się czuć poszkodowani. Powinno się po formularzu złożyć odpowiednią reklamację, ale nie bez znaczenia są w tym przypadku terminy. 7 dni to maksymalny okres od odbioru uszkodzonego bagażu, 21 dni obowiązują od odbioru spóźnionego bagażu. Na czas uzyskania odszkodowania wpływa również wycena szkody, do której przydatna jest pomoc cenionych profesjonalistów.