Czy warto stać się agentem ubezpieczeniowym

Praca agenta polega na stałym kontakcie z ludźmi, przeprowadzaniu setek połączeń, załatwianiu spotkań i ciągłych negocjacjach. Dlatego nadzwyczaj istotne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego będą osobowościowe predyspozycje. W tymże zawodzie najlepiej realizują się ludzie rozmowni, otwarci, wzbudzający ufność, potrafiący słuchać potrzeb swoich klientów i będący autentycznymi erudytami. Czas pracy jest nienormowany, w związku z tym w tym zawodzie powinni wykonywać pracę naprawdę ludzie z pasją niebojący się wyzwań oraz spotkań z klientami w bardzo wczesnych lub bardzo późnych godzinach dnia.

praca agenta ubezpieczeniowego

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów ubezpieczeniowych można podzielić na dwie grupy: agenci pełnomocnicy – to oni posiadają moc sprawczą jak też faktycznie podpisują dokumenty oraz agenci pośrednicy, którzy zwykle spotykają się z kontrahentami, przedstawiają oferty jednakże przez brak licencji nie mają prawa do podpisywania układów z klientem – czy dowiem się, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego. Agenci po założeniu firmy zgłaszają się do wyselekcjonowanego towarzystwa ubezpieczeniowego celem odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego sfinalizowanego egzaminem i parafowania umowy o współpracy.

Częstokroć towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonują przez sieć multiagencji oraz zazwyczaj tam odsyłają pojedynczych agentów chcących pracować dla danego zakładu ubezpieczeń.

Zaciekawiony? To dla nas fantastyczna informacja. Zatem kliknij tu protax biuro rachunkowe konin i oglądaj do woli nowe specjalistyczne wpisy.

Co ważne, to parafując umowę z multiagencją zgadzamy się działać wyłącznie dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje na siebie całą odpowiedzialność cywilną za agenta , z jakim współpracuje. Oznacza to, że agent nie musi ponosić kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC, jakie powinien wykupić każdy agent (nie da się pracować bez szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), planujący podjąć kooperację z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeniowym. Wadą tego podejścia jest to, że multiagencje na ogół nakładają na swoich agentów cele sprzedażowe i jeżeli nie będziemy ich osiągać to multiagencja może błyskawicznie rozwiązać z nami umowę.

pieniądze

Autor: Vsevolod Knyazev
Źródło: http://www.flickr.com
Wynagrodzenie stanowi przede wszystkim prowizja, która jest naliczana od każdej umowy oddzielnie. Agent jest zorientowany na ubezpieczenie jak najogromniejszej liczby osób, ażeby otrzymać wysoką prowizję. Agent ubezpieczeniowy zarabia także na swych zwierzchników z towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego ramienia działa. Jest to procent zysku z podpisanej umowy.