Odwołanie od wyroku – panujące w obrębie naszego państwa zasady

Prawo w związku z procesem, które dostępne jest w naszym państwie dopuszcza możliwość składanie odwołania po wydanym orzeczeniu o wyroku. Bywa to dopuszczony przez zasady prawa procesowego etap, który umożliwia złożenie apelacji odwołującej się od wyroku sądowego wydanego w pierwszej instancji. Apelacje należy złożyć do sądu drugiej instancji.

adwokat - odwołanie od wyroku

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com

W naszym państwie odwołanie od wyroku jest możliwe jedynie w przypadku wyroków wydanych przez sądy pierwszej instancji. Znaczy to, że jeśli do rozpatrzenia sprawy sądem pierwszej instancji byłby sąd rejonowy, to odwołanie od wyroku złożone będzie do sądu okręgowego. Jeśli wówczas sprawa w pierwszej instancji toczyła się w sądzie (zobacz prawa autorskie w internecie) okręgowym, to apelacje odwoławcze wyroku będą toczyły się przed sądem apelacyjnym. Sprawy odwoławcze zwykle nazwane są apelacją. Obu tych znaczeń można więc stosować zamiennie, obydwa będą poprawne. Osoby składające apelację muszą to zrobić w postaci pisemnej. Składając odwołanie należy uwzględnić stosowny odstęp czasowy, po upłynięciu, którego apelacja nie będzie rozpatrywane. Na złożenie apelacji od wyroku mamy czternaście dni od dnia, w którym otrzymano pisemne uzasadnienie wyroku. Jeżeli odwołanie nie zostanie wniesiona oznacza to, iż wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji będzie prawomocny (przeczytaj tutaj). Składając odwołanie od wyroku oznacza również możliwość odwołania się od części lub całego wyroku.

Odwołanie na piśmie od wyroku złożyć należy w sądzie pierwszej instancji. To sąd pierwszej instancji przekierowuje odwołanie do sądu wyższej instancji. Wyroki, które wydawane są w sądzie wyższej instancji są bardzo różne. Czasem uniewinniają, bywa też, że zapada ten sam wyrok, jak ten, który wydał sąd pierwszej instancji. Sąd odwoławczy może też zmienić wyrok sądu pierwszej instancji i wydać zdecydowanie inny wyrok (przykładowo może zmienić wysokość orzeczonej kary więzienia). Istnieje jednak pewne zastrzeżenie: sąd wyższej instancji nie skazuje oskarżonego wobec, którego sąd pierwszej instancji wydał wyrok uniewinnienia. Obecność oskarżonego na rozprawach prowadzonych przez sądy wyższej instancji nie jest konieczna – . Zwykle na rozprawach takich osoba , która odwołuje się od wyroku bywa reprezentowana przez adwokata. Pamiętajmy, iż w państwie polskim każdy ma prawo do prawnika.