Osoby wychowujące dzieci będą także mogły wykorzystać dwa dni na ich opiekę

Praktycznie każdy zatrudniony pracownik będzie miał prawo do wzięcia urlopu, tak jest zapisane w aktach prawnych i właściciele firm muszą tego przestrzegać. Czas w jakim można wykorzystać urlop jest również szczegółowo określony przepisami, największa jego ilość wynosi 26 dni, i taką też ilość otrzymują zatrudnieni mający odpowiedni staż. Do wyznaczenia takiego stażu zaliczane są także studia wyższe i szkoły, a także wszystkie okresy przepracowane w różnych firmach.

Poza urlopem wypoczynkowym są również urlopy zwane okolicznościowymi, przykładowo w przypadkach pogrzebu członka rodziny, narodzin dzieci albo ślubu. Osoby wychowujące małe dzieci będą także mogły skorzystać z dwóch dni na opiekę nad nimi, które przypadają na oboje współmałżonków wspólnie. Urlop powinien zostać wykorzystany w tym roku, w którym przysługuje, lecz niekiedy może się zdarzyć, że tak się nie uda. Przenosi się go wówczas na następny rok, chyba że przez ten czas dany pracownik został zwolniony. W takim przypadku należy się dowiedzieć, wyliczenie ekwiwalentu za urlop i zapłacić go pracownikowi w formie pieniężnej.

polski banknot

Autor: Andy Bullock
Źródło: http://www.flickr.com

Mając zatrudnienie na umowę o pracę jest się również objętym pracowniczym ubezpieczeniem chorobowym, rentowym i zdrowotnym. Płacenie składek na ubezpieczenie do ZUS będzie spoczywać na pracodawcy, analogicznie jak zgłoszenie świeżo zatrudnianych ludzi do ZUS. Właściciel firmy ma na to tylko tydzień od chwili podpisania umowy, lecz niestety wielu znacznie przeciąga ten okres, a czasami zupełnie nie dokonuje zgłoszenia. Jeśli któryś z pracowników zechce, to w ramach jego ubezpieczenia będzie także obowiązywało ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, którym będzie dziecko albo małżonek bez pracy.

Pracodawca nie może odmówić, kiedy pracownik będzie chciał takie osoby zgłosić do ubezpieczenia. Płaceniem składek na ubezpieczenia objęte są również rodzaje zatrudnienia na umowy terminowe, przykładowo takie jak o dzieło czy zlecenie. Wówczas zadaniem zatrudnionych powinno być wystawianie rachunków za swoją pracę, a pracodawcy zapłacenie wszystkich składek, które będą się należeć.