Legalizacja wizyty i pracy w Polsce, czyli jak obcokrajowiec może uzyskać prawa i dodatkowe względy.

Studiując można zaobserwować jak wielu cudzoziemców, w szczególności ze wschodniej części Europy podróżują do naszego kraju, mając nadzieje na lepsze perspektywy życia. Co trzeba zrobić, by móc uzyskać kartę pobytu cudzoziemca, która daje przepustkę do praw i dodatkowych względów. Karta pobytu cudzoziemca jest to zaświadczenie ważny dla obcokrajowców.

Cudzoziemniec

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
Potwierdza on personalia obcokrajowca. Ważniejszą zaletą płynącą z tego karty jest uprawnienie obcokrajowca do podróżowania bez konieczności posiadania wizy. Jest ona niejako paszport. Dokument tą wydaję się migrandowi, który ma przyzwolenie na zamieszkanie czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE i ze powodów humanitarnych. Ważne jest, że jeśli zmienią się dane lub też wygląd twarzy, należy wymienić kartę, w celu uniknięcia prawdopodobnych przeszkód przy przekraczaniu granic.

Organem wydającym dokument jest zwykle Wojewoda, który takie zezwolenie wydał. Jeżeli cudzoziemiec jest w Polsce ze powodów humanitarnych to takowy dokument wydaje komendant Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który też udzielił pozwolenie na pobyt. Ważne, żeby pamiętać, że pierwsza karta pobytu cudzoziemca: balduin-pfnuer.de/pl/prawo-cudzoziemcow/ wydawana jest z urzędu (chociaż tutaj też są odstępstwa od reguły), o kolejną zaś trzeba złożyć podanie i kosztuje ona 50 zł – pobyt cudzoziemnców w Polsce. Teraz zajmijmy się samym procesem wydawania karty. Nie jest on skomplikowany, a zależy od pozytywnie zakończonego procesu, po otrzymaniu decyzji administracyjnej.

Na wielu stronach internetowych możemy znaleźć szablony wniosków, którymi można się posłużyć. Jednakże odstępstwem od reguły jest karta na zgodę na pobyt czasowy, którą dostaje się bez niepotrzebnych podań. Nie oznacza to też, że unikniemy wszystkie procedury. Ważne jest, aby dostarczyć dokument o zameldowaniu oraz dowód uiszczenia opłaty. Następnie trzeba poczekać, gdyż w tym czasie następuje polecenie zrobienia karty.

Dokument zabieramy osobiście. Zanim jednak obcokrajowiec ją otrzyma, będzie musiał złożyć odciski palców. Następnie Wojewoda dokładnie sprawdza czy dokument trafia we dobre ręce i na tym koniec ogółu procedury. Wniosek przydaje się jeśli takowa karta zostanie zapodziana, zużyta, bądź jest robiona po raz drugi po utracie ważności. Karta pobytu cudzoziemca usprawnia migrantom pobyt na terenie naszego kraju. Jeżeli planuje mieszkać on dłużej niż 3 miesiące to ważne, aby postarać się o takowy dokument.