Zgodnie z wszechstronną zasadą w ustawie o ochronie danych osobowych, każdy zbiór danych osobowych powinien być zgłoszony GIODO.

Dla przedsiębiorców wpływ ma brak niezbędności rejestrowania zestawu danych personalnych sporządzanych jedynie w celu wypisania faktury albo rachunku. Należałoby natomiast pamiętać, że gdyby obok wspomnianego celu biznesmen wykorzysta te dane personalne np. dla celów marketingowych, to zbiór podlega konieczności rejestracji w bazie GIODO.

Business work

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Zameldowania bazy danych osobowych dokonuje GIODO na wniosek przedsiębiorcy, składany przed przystąpieniem do ich przetwarzania. Wtenczas rejestracja zbioru danych osobowych umożliwia prawne ich przetwarzanie. Z kolei każde zmiany w zgłoszonym zbiorze danych trzeba zameldować w terminie 30 dni od ich zaistnienia. Zgłoszenia bazy danych osobowych dopełnia się przez złożenie przeprowadzonego blankietu, jakiego projekt przystępny jest na stronie internetowej GIODO. Formularz zgłoszenia jest możliwość wysłać pocztą, oddać samodzielnie w siedzibie biura w Warszawie względnie złożyć za pośrednictwem osobliwej strony internetowej. Pominięcie obowiązku w obszarze wpisu zbioru danych osobowych względnie jego zmian stanowi czyn niedozwolony, zagrożony nawet pozbawienia wolności do jednego roku.

Zobacz również informacje odnośnie programów lojalnościowych:

Żeby zrobić typowy, legalny konkurs należy mieć: uregulowania, nagrody i niezaprzeczalny brak przypadkowości. Konkurs musi być bazujący na erudycji bądź biegłości członków. W kodeksie musi być przejrzyście oznaczony metoda wyłaniania zwycięzcy . Powinno się pamiętać jeszcze o danych osobowych. Żeby nie można było spisywać zestawów, najprawidłowiej zorganizować loterie jednokrotnie i jak najszybciej pozbyć się danych członków. Można go wtenczas zakwalifikować jako zbiór okazjonalny, nie może jednakże mieć „danych tworzących określoną strukturę”.To w dalszym ciągu nie komplet.

Przygotowaliśmy bonus dla osób, które poszukują uzupełniających danych – zobacz informacje (http://www.radca-pr.pl/uslugi-prawnicze/) tu! Odnosi się ono do omawianego w tym tekście tematu.

Pozostał podatek od premii. Zwycięzca musi zapłacić ryczałtowe 10% kosztów premii. Odstępstwem są konkursy urządzane przez środki masowego przekazu – w takich nie powinno się płacić podatku od gratyfikacji o wartości do 760 zł.