Wymagania dla tłumaczy przysięgłych – w dalszym ciągu wysokie

Tłumacz przysięgły to specyficzny zawód, który może wykonywać osoba, która może się okazać powszechnym zaufaniem. Poza tym, żeby zostać fachowcem z tej dziedziny tłumacz przysięgły musi mieć odpowiednie uprawnienia. Trudnić się tym szczególnym zajęciem na terenie polski może ten, kto posiada obywatelstwo polskie bądź też jest obywatelem kraju wchodzącego w związek UE bądź kraju, który zrzeszony jest w porozumieniu dotyczącym Wolnego Handlu (EFTA).

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu
Konieczne jest perfekcyjne posługiwanie się językiem polskim oraz posiadanie pełnej zdolności do wszelkich czynności prawnych. Prócz tego polskie prawo określa jeszcze wiele innych wymagań. Tłumacz rosyjskiego (a także innego języka) nie może być karany za żadne przestępstwo, które zostało przez niego popełnione rozmyślnie. Tłumaczem przysięgłym nie zostanie osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe bądź też popełni nieumyślne przestępstwo związane z naruszeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (odnośnik do strony biura). Żeby zostać profesjonalnym tłumaczem przysięgłym wymagane jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku filologicznym. Możemy też skończyć inny kierunek studiów i pójść na studia podyplomowe, z zakresu tłumaczenia norweski z konkretnego języka obcego.

Wiedza merytoryczna każdego kandydata na tłumacza przysięgłego musi być sprawdzona. Konieczne jest więc przejście zawodowego egzaminu z tłumaczenia z polskiego na dowolny język. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich tłumaczy się z języka polskiego na język obcy, w drugiej z kolei z języka obcego, treść trzeba przełożyć na język polski. Posiadanie wyższego wykształcenia jest warunkiem niezbędnym, by być dopuszczonym do zdawania egzaminu.

Nadawaniem tytułu tłumacza para się ministerstwo sprawiedliwości. Ono też organizuje wszystkie egzaminy i stąd też do niego należy składać wszelkie zgłoszenia. Egzamin jest płatny. Ministerstwo Sprawiedliwości bierze za jego przeprowadzenie osiemset złotych od osoby. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej (certyfikowane biuro tłumaczeń). Obie części nie mają miejsca tuż po sobie, a terminy ustalane są przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Zanim zostaniemy pełnoprawnymi tłumaczami przysięgłymi, musimy przejść długą a także skomplikowaną drogę, jednak zawód tłumacz przysięgły jest tak wciągający jak również i lukratywny, iż bez wątpienia warto ją przejść.