Gdy się będzie miało jakiś pracowników pamiętać należy o tym, że właściciel firmy będzie miał w stosunku do nich sporo obowiązków

Już w krótkim okresie czasu po podpisaniu umowy, gdyż jest na to okres zaledwie siedmiu dniu, trzeba nowo zatrudnionego pracownika podać do zakładu ubezpieczeń społecznych. Regulacje prawne tu są bardzo czytelne i nie ma miejsca na żadne ich interpretacje.

Każdego pracownika, którego się zatrudni trzeba zgłosić do ubezpieczenia i płacić za niego składki, obowiązuje to od dnia zatrudnienia do rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy o pracę także jest konieczność zgłoszenia tego do zus, i tu również pracodawca będzie miał siedem dni na tę czynność. Każdy bez wyjątku z pracowników ma prawo żądać od zatrudniającej go firmy dokładnych informacji o opłaconych składkach, a gdy okaże się że nie zostały one odprowadzane, dochodzenia ich uporządkowania. Właściciel firmy także nie może odmówić na prośbę zatrudnionego zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, mogą to być uczące się albo małoletnie dzieci lub niepracujący współmałżonek. Wtedy ubezpieczenie w ZUS będzie obejmować również członków rodziny zgłoszonych takim sposobem.

polski banknot dziesięciozłotowy

Autor: Fox Wu
Źródło: http://www.flickr.com

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do urlopów wypoczynkowych, jakich wymiar szczegółowo opisują przepisy. O tym, w którym momencie dostanie się urlop przeważnie decydują właściciele albo kierownicy, i jest to uzależnione od organizacji pracy w danym przedsiębiorstwie. Często używane w wielu firmach są plany urlopowe, dzięki nim wszyscy wiedzą, jak w okresie wakacji będą dostępne osoby z poszczególnych działów.

Czas urlopu, który nie został wykorzystany przed określony rok w pierwszej kolejności powinien być wzięty w następnym okresie, chyba że zatrudniony zdecydował się rozwiązać umowę z firmą, gdzie był zatrudniony. W taki przypadku kadrowa będzie musiała wiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i zapłacić takiej osobie odpowiednią sumę.

Zajrzyj na naszą następną stronę, a tam wyszukasz atrakcyjny bieżący tekst (https://kancelaria-adwokat.biz/) na wybrany temat. Oczekują na Ciebie szczegółowe posty.

Duże prawa podczas pracy mają także młode mamy, po narodzinach dzieci będzie się im należał ustawowy urlop macierzyński, a jeśli będą chciały kontynuować opiekę nad swoim maleństwem, to będą również mogły wziąć urlop wychowawczy zus na następny okres czasu.

jak obliczyć ekwiwalent za urlop