Jak powinien być dzielony spadek i kto nie musi opłacać opodatkowania od jego uzyskania?

Kiedy otrzymujemy Spadek po np. zmarłym krewnym, musimy w pierwszej kolejności otrzymać potwierdzenie dziedziczenia albo stwierdzenie nabycia spadku. Następnie spadkobiercy mogą zacząć rozdzielać tzw.

masę spadkową.
Jeśli kontakty między spadkobiercami pozostają poprawne, zazwyczaj wystarczy umowa dziedziczenia. Jeśli jednak pomiędzy spadkobiercami istnieją jakiekolwiek niesnaski, spadek mógłby zostać rozdzielony sądownie. Według prawa dziedziczenie ma miejsce już w momencie śmierci spadkodawcy oraz może następować wyłącznie na postawie ustawy (umowy albo orzeczenia sądu) albo testamentu. Art. 931 § 1 k.c. mówi, że spadek ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/nabycie-spadku-i-postepowanie ) należy się najpierw dzieciom i współmałżonkowi osoby zmarłej. W tego typu sytuacji spadek jest podzielony po równo, jednak część, która przypada współmałżonkowi nie może być niższa niż 1/4 całej masy spadkowej. Istotne jest też to, że mają do niego prawo również dzieci, które pochodzą ze związku nieformalnego. Dlatego też w sytuacji, gdy np. zmarły ojciec miał dziecko z konkubiną, to potomstwo to może dziedziczyć w takiej samej części, co dziecko narodzone w związku formalnym.
paszport

Autor: Juan Cabanillas
Źródło: http://www.flickr.com
Zazwyczaj stosuje się w takich okolicznościach łatwy podział (gdy potrzebny adwokat przy podziale majątku- www.kancelaria-cpr.pl/oferta/podzial-majatku/) na zasadzie pół na pół, jednak jeżeli pomiędzy tego typu dwójką dzieci jest tzw. kość niezgody, spadek musi być podzielony sądownie. Jeżeli zmarły nie pozostawił ostatniej woli, to obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Niezwykle istotne jest także opłacenie opodatkowania od otrzymanego spadku.

Od tego obowiązku zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny, czyli życiowy partner i potomstwo, lecz również rodzice czy pasierb. Nie muszą oni opłacać opodatkowania bez względu od wielkości spadku.