Wiele osób zastanawia się, według jakich zasad pracują komornicy i co zalicza się do ich działań. Dobrze się tego dowiedzieć

Wiele ludzi zastanawia się, podług jakich zasad świadczą usługi komornicy i co należy do ich działań. Warto się tego dowiedzieć, jeżeli kiedyś będziemy zmuszeni mieć z nimi styczność.

Zacznijmy od tego, kim jest komornik. To funkcjonariusz publiczny, jaki działa przy konkretnym sądzie rejonowym – . Do jego obowiązków zalicza się w pierwszym rzędzie urzeczywistnianie werdyktów sądowych co do postulatów pieniężnych bądź niepieniężnych, a także zabezpieczenia wymienionych roszczeń.

komornik

By postępowanie egzekucyjne zostało rozpoczęte, musi otrzymać klauzulę wykonalności, wtedy można zacząć realizację orzeczenia. Kolejnym obowiązkiem komorników jest dostarczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów, naturalnie za potwierdzeniem odbioru. Co więcej tego rodzaju funkcjonariusze publiczni muszą przeprowadzać licytacje komornicze (sprawdź) oraz spisywać protokoły z realizowanych działań. Wielokrotnie wierzyciele zlecają im wyszukanie majątku dłużnika bądź odpowiedniego zabezpieczenia spadku. Należy wiedzieć, że komornik wykonując zadania musi trzymać się norm prawa i etyki zawodowej, w innym wypadku może nawet stracić swoje prawa.

Każdy funkcjonariusz musi posiadać identyfikator, wydawany przez Krajową Radę Komorniczą. Jak on wygląda? Do jego kluczowych elementów należą zdjęcie, dane osobowe, określenie funkcji oraz wskazanie sądu, przy jakim komornik świadczy swoje usługi. Warto jeszcze powiedzieć o samym postępowaniu komorników. Jeśli komornik ma tytuł wykonawczy, zasłużony musi wpuścić go do własnego mieszkania, inaczej ten może prosić o wsparcie policję i siłą wkroczyć do budynku, np. wyłamując drzwi. Istnieje określona lista przedmiotów, których funkcjonariusz nie może zabrać, ponieważ grozi mu za to skarga na wykonane przez niego czynności.

Gdy uznasz, że dobrze by było poznać inny aspekt omawianej problematyki, kliknij tutaj i przeczytaj jeszcze więcej treści na ten temat (http://jwp.pl/).

Do takich przedmiotów zaliczają się np. rzeczy użytku domowego, w tym pościel lub bielizna, miesięczne zapasy żywności oraz opału, narzędzia niezbędne do przeprowadzania pracy zarobkowej przez zadłużonego, jak również wiele innych przedmiotów. Kiedy komornik świadczy swoje zadania? Od poniedziałku do piątku oraz w soboty, aż do późnych godzin. Wykonuje to na własnym obszarze – właściwość tego funkcjonariusza.

Warto jest mieć rozeznanie w kluczowych informacjach co do działalności komornika, by mieć świadomość, na co może sobie on pozwolić, co natomiast jest nieprzepisowe.