Jak to rozliczyć? – księgowość wspólnot mieszkaniowych – podpowiedzi

Wspólnota mieszkaniowa jest zajmującym przedmiotem rozważań , tak pod względem życiowym jak i finansowym. Idąc za definicją wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których obiekty wchodzą w skład określonej nieruchomości. Warto przyjrzeć się jej finansom. Wspólnota tego typu powstaje z mocy prawa w chwili wyodrębnienia się pierwszego lokalu. Prowadzone są tu dwie księgi wieczyste: lokalowa i budynkowa. Wspólnota mieszkaniowa pomimo, że jest jednostką organizacyjna nie mającą osobowości prawnej najczęściej jest zaopatrzona w instytucje wewnętrzne, siedzibę REGON czy NIP, poza tym jest dawcą podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od uzyskanych dochodów (poza zaliczkami lokatorów, w sensie właścicieli mieszkań).

szczegóły rozliczania wspólnot mieszkaniowych w Łodzi

Autor: katrien berckmoes
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją dwa typy wspólnot mieszkaniowych: mniejsze i większe, obie funkcjonują na podstawie ustawy o posiadaniu lokali. Już po tej krótkiej informacji widać, że rozliczanie wspólnot mieszkaniowych łódź to rzecz skomplikowana (zwłaszcza w większych miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Poznań). Wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych w imię z ustawą o rachunkowości. Do tego typu działań wystarczą jedynie tzw. „inne ewidencje”. Stanowią one formę przez, którą rozliczanie wspólnot majątkowych jest uproszczone – sprawdź tutaj.

Intryguje Cię ta tematyka? Jeżeli tak, to bez ociągania kliknij tutaj – ta optymalna strona www (http://www.purevent.pl/cennik/) też także będzie godna zainteresowania.

Umożliwiają one na pominięcie nieistotnych elementów, a poza tym istnieje możliwość rozbudowania innych gałęzi charakterystycznych dla WM. Gdy chodzi o rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Łódź obejmuje rozlicznerodzaje kosztów.

blok mieszkalny

Autor: Dennis Adams
Źródło: http://www.flickr.com

W ogóle można je podzielić na dwie grupy: koszty działania nieruchomości wspólnej (przykładowo media dostarczane do części wspólnej, utrzymanie czystości, naprawy, ubezpieczenie) i koszty świadczeń prowadzonych do lokali według potrzeb indywidualnych właścicieli. Koszty nałożone na wspólnotę mieszkaniową podlegają rozliczeniu po zamknięciu roku obrotowego, którym dla wspólnoty jest rok kalendarzowy. W sprawozdaniu finansowym przedstawia się nasze przychody, poniesione koszty, a także osiągnięty wynik, czyli różnicę pomiędzy przychodami a kosztami.

Jeśli podoba Ci się omawiany wpis, kliknij ten odnośnik – na pewno także warto zobaczyć także (https://www.spacemanufacture.pl/) jeszcze jeden dający do myślenia post!

Do wyniku finansowego należy zaliczyć m .in.: wynik dotyczący wykorzystania, wyniki na poszczególnych typach mediów, wyniki dotyczące remontów. Rozliczenie łączne wspólnoty polega na tym, że osiągnięte przez wspólnotę rezultaty cząstkowe rozlicza się na konkretnych właścicieli lokali, których indywidualne rozliczenia razem składają się na wynik całej wspólnoty (poza funduszem remontowym).

Środki, które nie zostały wykorzystane z danego roku nie podlegają rozliczeniu, przechodzą na następny rok. Łódź, Warszawa, Poznań – polskie miejscowości usiane są wspólnotami mieszkaniowymi. W wypadku dużych wspólnot można zwrócić się o radę do wyspecjalizowanego biura rozliczeń lub wziąć księgową, która zna się na tego typu rachunkach, ewentualnie istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu, dotyczącym tej tematyki. Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem specyficznym, dlatego warto być bardzo odpowiedzialnym podczas prowadzenia jej finansów. Ważne, by zarówno lokatorzy jak i zarząd byli tego świadomi.