dokument tagged posts

Sporo rzeczy powinno być załatwionych zgodnie z prawem

Jest dużo spraw w naszym życiu, które regulowane są prawem, czasami nic nie musimy zrobić aby ono obowiązywało, mimo wszystko czasem jest tak, iż powinniśmy zorganizować niezbędne pisma, które będą potwierdzały nasze prawa i równocześnie będą wszystko zawierały w formie prawnej. Przez to właśnie ciągle trzeba rozmawiać z najlepszymi adwokatami oraz notariuszami, gdyż jedynie wtenczas będziemy mieli szansę posiadać pewność, iż całość jest zrobiona tak jak stać się powinno.
Czytaj dalej

Legalizacja wizyty i pracy w Polsce, czyli jak obcokrajowiec może uzyskać prawa i dodatkowe względy.

Pracując można zaobserwować jak wielu cudzoziemców, w szczególności ze wschodniej części Europy podróżują do naszego kraju, mając nadzieje na lepsze szanse życia. Co trzeba wykonać, by móc otrzymać kartę pobytu obcokrajowca, która daje przepustkę do praw i przywilejów. Karta pobytu cudzoziemca jest to dokument znaczący dla cudzoziemców.
Czytaj dalej

Użyteczny artykuł opisujący istotne zagadnienia – certyfikat ISO 9001, certyfikat ohsas 18001 oraz deklaracja zgodności CE

W tym artykule zajmiemy się trzema ciekawymi, na pozór lekko skomplikowanymi, lecz także niesłychanie znaczącymi kwestiami. Powiemy sobie o tym co oznacza termin certyfikat ISO 9001, czym jest certyfikat ohsas 18001 i także omówimy sobie kwestię deklaracji zgodności CE.
Najpierw wyjaśnijmy sobie pierwszą kwestię. Certyfikat ISO 9001 to jeden z systemów zarządzania jakością, a szczegółowiej mówiąc jest to norma międzynarodowa, jaka wyznacza wymagania które koniecznie powinien realizować system zarządzania jakością.
Czytaj dalej

Co zrobić, kiedy otrzymamy informacje o nakazie zapłaty? W jaki sposób można wtedy zareagować?

Kiedy możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co możemy uczynić, jak nakaz będzie wydany przeciwko nam? Jakie mamy możliwość w takiej sytuacji oraz na czym to tak naprawdę polega? Co to jest w ogóle jest nakaz zapłaty? W praktyce sądowej w dużej ilości postępowań o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Tego rodzaju decyzji nie powinno się jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem w sądzie.
Czytaj dalej