dokument tagged posts

Chorobowe pracownika musi dotrzeć do zus

Wypowiedzenie umowy o pracę będzie uregulowane przeróżnymi wytycznymi

Od czasu do czasu jest tak, że nie jesteśmy zbytnio usatysfakcjonowani z pracy jakiegoś pracownika, tak jak i on może nie być usatysfakcjonowany z tego, co proponuje mu nasz zakład. Z tego powodu należy zaznaczyć, że ciągle można przedłożyć wypowiedzenie umowy o pracę, jednak musi okazać się ono przyszykowane w odpowiedni sposób.
Czytaj dalej

Co winna zawierać umowa o roboty budowlane oraz kiedy pożądane byłoby ją spisać

Umowa o roboty budowlane to niezmiernie istotny dokument, jaki jest zabezpieczeniem dla obu stron. Osoba, która robi jakieś roboty budowlane posiada gwarancję należności za swoje usługi. Osoba, która takie usługi budowlane zamawia również ma gwarancję bezpieczeństwa i należytego stworzenia zamówionych usług. W wypadku sporów dokument ten ułatwi także dochodzenie roszczeń. Umowę o roboty budowlane naturalnie powinno się spisać w każdej sytuacji połączonej z budową - domów, mieszkań, biur itp. Można ją też spisać w przypadku odnawiania którejś nieruchomości albo innych usług wykończeniowych oraz budowlanych.Czytaj dalej

Sprawdzony sposób na odwołanie się od sądowego nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty jest wydany przez sąd, podczas gdy to oskarżający dochodzi odzyskania pieniędzy bądź pozyskania podobnych rzeczy zamiennych. Skuteczne dochodzenie roszczeń przez oskarżającego związane pozostaje z udowodnieniem żądań po stronie skarżącego przy użyciu dodanych do pozwu dowodów.
Czytaj dalej

Co zrobić, kiedy otrzymamy informacje o nakazie zapłaty? W jaki sposób można wtedy zareagować?

W jakiej sytuacji można zażądać wydania nakazu zapłaty? A co możemy uczynić, jeśli nakaz zostanie wydany przeciwko nam? Jakie są możliwość w tym zakresie oraz na czym to właściwie polega? Co to jest w ogóle jest nakaz zapłaty? W praktyce sądowej w dużej liczbie postępowań o roszczenia dotyczące pieniędzy sądy cywilne wydają nakaz zapłaty. Tego typu nakazu zapłaty nie powinno się jednak wiązać z klasycznym postępowaniem sądowym.
Czytaj dalej