Każda firma, jaka będzie miała chęci, żeby rozwijać się i poprawiać jakość swojego działania, powinna wdrażać odpowiednie procedury zarządzania wewnątrz swojej organizacji, kontaktów z kontrahentami, współpracy biznesowej i wykorzystywania zasobów naturalnych. Od dawna na świecie za najważniejsze uznaje się normy ISO, których uchwalaniem zajmuje się międzynarodowa organizacja mająca siedzibę w Genewie, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji delegowanych z poszczególnych krajów członkowskich.
Czytaj więcej