Co jakiś czas środkami masowego przekazu wstrząsają informacje o tragicznych incydentach w zakładach pracy czy na placach budów. Zdarza się, że przekazy te są wyolbrzymiane przez reporterów, ale w większości przypadków stanowią jednak miarodajne świadectwo banalizowania kwestii BHP. Problem ten dotyczy w różnej skali niemal wszystkich firm, wielkich i małych, tych z licznymi załogami i tych posiadających niewielką grupę pracowników. Ujawnia się on na rozmaitych polach i ma mniej lub bardziej dalekosiężne następstwa.
Czytaj więcej