Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia bezustannie omawia się bilans zysków i strat tego posunięcia. Zgadza się, iż wypada on pomyślnie. Nasz kraj wiele zyskał, od chwili gdy staliśmy się państwem członkowskim wspólnoty.
Czytaj więcej