nieruchomości tagged posts

Jakiego rodzaju sprawy formalne będą niezbędne do zrobienia przy zakupie używanego mieszkania na kredyt.

Każdy, kto kupuje jakieś mieszkanie na kredyt będzie miał parę formalności do wypełnienia. Przede wszystkim powinien się pochwalić bankowi osiąganymi dochodami, to tan naprawdę stanowi punk wyjścia do dalszych rozmów.
Czytaj dalej

Na czym polega forma taka jak depozyt notarialny?

Określenie takie, jak depozyt notarialny wiąże się z bankowością, a ściślej z możliwościami lokowania pieniędzy. Bezpieczeństwo wpłacającego depozyt notarialny znajduje się na pierwszym miejscu, ponieważ celem jest pewność oraz wzajemne zaufanie. Opcjom, jakie daje depozyt notarialny, nie ma końca. W ten sposób można przechowywać dokumenty, kosztowności, klucze albo po prostu oszczędności. Poza sposobem deponowania, jakim jest depozyt notarialny, wymienić można depozyt urzędu celnego, urzędu skarbowego lub depozyt bankowy, ponieważ występuje on w danych urzędach lub instytucjach. Biorąc pod lupę wpłacanie przez kupującego pieniędzy na depozyt notarialny, należy wymienić kilka istotnych spraw. Ważną sprawą jest to, że depozyt notarialny wpłaca się na kilka dni przed aktem notarialnym celem wywiązania się z terminu przelewu. Po podpisaniu umowy pieniądze, które przeznaczone są na depozyt notarialny, wpłyną na konto. W innym przypadku notariusz zobowiązany jest oddać daną kwotę.
Czytaj dalej

Jak dobrze inwestować w mieszkania?

Nie chciałbyś polegać na stare lata na państwowym systemie emerytalnym? A może najzwyczajniej w świecie masz znaczną kasę i chciałbyś zainwestować ją w sensowny sposób? A więc jest fajne rozwiązanie! Przecież niesamowicie efektywne jest inwestowanie własnych pieniędzy na rynku nieruchomości. Nie chciałbym oczywiście pisać, że mieszkania są zawsze doskonałą lokatą kapitału, lecz tak naprawdę tylko wielki pechowiec za kilka lat może się obudzić z ręką w nocniku. Najbardziej istotne jest to by nie być kompletnie zielonym w temacie nieruchomości. Nie powinieneś niejako dać wcisnąć dla siebie tzw. kitu!
Czytaj dalej

Jakie czynności może przeprowadzać taki prawnik jak notariusz?

Czy też pamiętasz, że funkcjonuje taka specjalizacja prawnicza, w jakiej jedna z realizowanych poprzez jej reprezentantów czynności wyjątkowo przynosi na myśl tę, która obecna jest w jakimkolwiek banku? Chodzi o przyjmowanie do przechowania różnych cennych dokumentów albo wręcz pieniędzy.
Czytaj dalej