Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w miejscu pracy? Na czym to polega, czemu jest ważne?

Poprzez ryzyko zawodowe rozumieć należy prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zagrożeń związanych z konkretną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia albo życia osób zatrudnionych. Przez to więc konieczna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu zatrudnienia i na danym stanowisku może powodować negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Przeprowadzona ocena (sprawdź ocenie pracownika – https://behavio.pl/) tego rodzaju będzie dla pracodawcy podstawą dla zastosowania środków zmniejszających lub eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niesamowicie ważne jest też, żeby pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, które bierze się z wykonywanej przez nich pracy, dlatego obowiązkiem właściciela firmy jest bez wątpienia poinformowanie ich o rezultacie dokonanej oceny i wdrożonych środkach zaradczych. Dotyczy to wielu dziedzin, dajmy na to czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są na 100 procent bezpieczne, a jeśli nie, to jakiego rodzaju środki wprowadzono, by było bezpieczniej – dużo więcej przeczytasz pod tym adresem.

Proces oceny ryzyka zawodowego wygląda tak samo dla każdego stanowiska pracy, dzieli się na cztery podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Musi to być zespół złożony z osób, które mają właściwe przygotowanie do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. W takie prace musi być też zaangażowany pracownik, którego miejsce pracy jest oceniane. Kolejny etap to analizowanie oraz opisanie takiego stanowiska. Dzięki temu możemy ustalić, jakie zadania oraz w jaki sposób pracownik wykonuje. Trzeci etap to identyfikacja zagrożeń, które są właściwe dla konkretnego miejsca pracy. Odbywa się to w oparciu o rozmowę z osobą zatrudnionym na konkretnym stanowisku oraz listy kontrolne, jakie zawierają możliwe zagrożenia jak również wcześniej pozyskane informacje. Pod koniec po opisaniu stanowiska pracy i zidentyfikowaniu zagrożeń zespół przeprowadza właściwą ocenę ryzyka zawodowego.

ryzyko

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena ta polega w głównej mierze na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Tak więc analizuje się prawdopodobieństwo zdarzenia, skalę skutków powodowanych w wyniku zagrożenia i stopień narażenia pracownika. Na pewno jak ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, bo w ten sposób taki proces może zostać lepiej poprowadzony –
Tags:  , ,