Opłacanie składek ZUS od pensji przed potrąceniami.

Dostając każdego miesiąca wynagrodzenie za pracę możemy się zdumieć, że jest ono niższe od kwoty jaka jest umieszczona na umowie. Jeśli w ogłoszeniu o pracę podana jest wielkość uposażenia brutto spróbuj dowiedzieć się ile otrzymasz wypłaty i oblicz netto z brutto. stawka brutto jest to wielkość jaką otrzymamy przed odliczeniem podatku i opłat obciążających pracownika.

W tym zawarte są także gratyfikacje i dodatki, uposażenie za godziny ponadnormatywne i nocki, równowartość za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki ZUS. Po odliczeniu składek otrzymujemy pensję netto innymi słowy kwotę jaką istotnie otrzymamy. Obliczanie wynagrodzenia netto (źródło) nie jest proste dla przeciętnego człowieka. Należy być świadomym, że świadczenia emerytalne i rentowe, wyróżnienia rocznicowe, odprawy są zwolnione od potrąceń. Obciążenia mogą mieć zakres przymusowy lub nieobowiązkowy. Przymusowe to składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na opiekę zdrowotną. W związku z tym, że to pracodawca jest zmuszony do odprowadzania składek, dostajemy mniej pieniędzy „do ręki”, ale zarazem zatrudniony nie jest zmuszony się tym trudzić i kontrolować terminów opłat.

obliczenia księgowe

Autor: 401(K) 2012
Źródło: http://www.flickr.com

Takie obliczenia dotyczą w sytuacji umowy o pracę, jednakże inaczej jest w wypadku, gdy mamy umowę zlecenie. W takim przypadku wyliczanie wynagrodzenia zależne jest od tego czy pracownik jest studentem poniżej 26 roku, wtedy chlebodawca nie ma obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenia społeczne i medyczne lub gdy pracownik jest już zatrudniony u innego pracodawcy, wówczas odprowadzamy opłatę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek od dochodu pracownika. Wysokość składki ZUS (kliknij) uzależniona jest od wysokości pensji pracownika.

Jednak w sytuacji osób prowadzących prywatną działalność najniższa składka uzależniona jest od stawki ustalonej z początkiem każdego roku. W roku 2015 podstawę naliczenia wysokości składek stanowi kwota 2 375,40 złotych. Składki na ubezpieczenie socjalne są przymusowe i zawierają: ubezpieczenie emerytalne, świadczenie pieniężne w wyniku utraty zdolności do pracy, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowe. Autor http://poradnik.wfirma.pl/