Sąd tagged posts

Masz kłopoty z prawem? Zdecydowanie dobrym pomysłem jest powierzenie ich w ręce profesjonalisty!

W współczesnych czasach połapanie się we wszelkich meandrach polskiego prawa zdecydowanie nie jest proste, nawet dla fachowców. Właściwie każdego dnia pojawiają się nowelizacje istniejących ustaw lub nowe regulacje - jak się w tym wszystkim połapać?


Powinieneś powierzyć swój los w ręce profesjonalistów
Czytaj dalej

Odwołanie od wyroku – panujące w obrębie naszego państwa zasady

Prawo procesowe, które obowiązuje w naszym kraju dopuszcza możliwość składania odwołania po wydanym orzeczeniu o wyroku. Bywa to dopuszczalny przez zasady prawa procesowego krok, który umożliwia odwołanie się od wyroku sądowego wydanego w pierwszej instancji. dokumenty odwoławcze należy złożyć do sądu drugiej instancji.
Czytaj dalej

Reakcja na przysłany pozew – co w tej sytuacji przedsięwziąć?

Dokumentem rozpoczynającym postępowanie w każdej sprawie jest pozew, którego odpis sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która dostała taki pozew ma możność reakcji na pozew.
Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego. Przeciwdziałanie na pozew jest także pismem procesowym posiadającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc trzeba podać w kilku słowach stan kwestii, wypowiedzieć się co do stwierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, oraz wyznaczyć argumenty na poparcie własnego stanowiska w sprawie.
Czytaj dalej

Jakie informacje możemy uzyskać od pracowników informacji telefonicznej?

Dzisiaj pomoc można otrzymać w różnych kwestiach i naprawdę z wszelkich źródeł. Nieważne czy jesteśmy osobami poszkodowanymi w wypadku, czy też petent nie zapłacił nam za usługi.
Czytaj dalej