Sąd tagged posts

W jakich miejscach poszukiwać porad z dziedziny prawa oraz w jakich sytuacjach powinniśmy korzystać z pomocy prawnika?

Prawo definiuje obowiązki wszystkich obywateli. Dzięki niemu czasami możemy uniknąć wielu nieporozumień, niezależnie od tego czy jesteśmy właścicielami firm czy może rozstrzygamy problemy jako osoby fizyczne. Kiedy nie wiemy w jaki sposób działać w trudnych sytuacjach, porady prawne mogą stać się bardzo przydatne. Nie każdy z nas jest doskonałym prawnikiem i dokładnie zna obowiązujące prawo. Jest to dziedzina bardzo szeroka i czasami nie sposób jest pamiętać każdą regułę, która obowiązuje w naszym kraju. Na pewno choć raz byliśmy w sytuacji powiązanej przykładowo z postępowaniem karnym lub mieliśmy do czynienia z właścicielem firmy, który nie wywiązywał się uczciwie z własnych obowiązków.
Czytaj dalej

Reakcja na przysłany pozew – co w tej sytuacji przedsięwziąć?

Pismem zapoczątkowującym postępowanie w każdej sprawie jest pozew, jakiego duplikat sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która dostała taki pozew posiada możliwość odpowiedzi na pozew.
Odpowiedź na pozew winna spełniać ogólne warunki dokumentu procesowego. Odpowiedź na pozew jest także dokumentem procesowym posiadającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc powinno się podać zwięźle stan kwestii, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i argumentów przez nią wyznaczonych, także określić argumenty na poparcie swojego poglądu w sprawie.
Czytaj dalej

Masz kłopoty z prawem? Zdecydowanie dobrym pomysłem jest powierzenie ich w ręce profesjonalisty!

W współczesnych czasach połapanie się we wszystkich zawiłościach naszego prawa bez wątpliwości nie jest łatwe, nawet dla profesjonalistów. Właściwie każdego dnia ukazują się nowelizacje obowiązujących ustaw czy nowe rozwiązania - jak się w tym wszystkim nie zgubić?


Powinieneś powierzyć swój los w ręce profesjonalisty
Czytaj dalej

Odwołanie od wyroku – panujące w obrębie naszego państwa zasady

Prawo procesowe, które dostępne jest w Polsce umożliwia składanie apelacji po wydanym orzeczeniu o wyroku. Bywa to dopuszczony przez prawo procesowe etap, dzięki któremu możliwe jest odwołanie się od wyroku sądu wydanego w pierwszej instancji. Apelacje należy złożyć do sądu drugiej instancji.
Czytaj dalej